Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ

ТЕСТ 22. ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть агрегатний стан більшості неорганічних кислот за н. у.:

а) газ;

б) рідина;

в) тверда речовина;

г) усі відповіді правильні.

2. Укажіть речовину, що змінює свій колір у розчинах інших речовин:

а) реагент; в) інгібітор;

б) каталізатор; г) індикатор.

3. Укажіть тип реакції взаємодії металів з розчинами кислот:

а) сполучення; в) заміщення;

б) розкладу; г) обміну.

4. Виберіть назву кислотного залишку сульфатної кислоти:

а) сульфід; в) сульфіт;

б) сульфат; г) гідрогенсульфід.

5. Укажіть кислоту, під час взаємодії якої з металами водень не виділяється:

а) HCl; в) H2SO4;

б) HNO3; г) H3PO4.

6. Укажіть індикатор, який не використовують для виявлення кислот:

а) фенолфталеїн;

б) метиловий оранжевий;

в) фіолетовий лакмус;

г) універсальний.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть формули речовин, що взаємодіють з кислотами з утворенням солі й води:

а) Mg; в) CaCO3;

б) Fe; г) CaO.

8. Укажіть схеми реакцій заміщення:

а) Zn + HCl ZnCl2 + H2

б) ZnO + HCl ZnCl2 + H2O

в) MgO + HCl ZnCl2 + H2O

г) Mg + HCl MgCl2 + H2

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між реагентами й типами реакції.

1) CaO + H2O

а) Заміщення

2) 2H2O

б) Обміну

3) CaO + 2HCl

в) Сполучення

4) Fe + HCl

г) Розкладу

10. Установіть відповідність між реагентами і продуктами.

1) Zn + HCl

а) MgCl2 + H2O

2) ZnO + HCl

б) ZnCl2 + H2

3) MgO + HCl

в) ZnCl2 + H2

4) Mg + HCl

г) MgCl2 + H2O

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть нерозчинну у воді кислоту:

а) сульфатна; в) нітратна;

б) ортофосфатна; г) силікатна.

2. Укажіть зміну кольору метилоранжу в розчинах кислот:

а) з оранжевого на фіолетовий;

б) з фіолетового на синій;

в) із синього на фіолетовий;

г) з оранжевого на рожевий.

3. Укажіть реакцію обміну:

а) CaO + H2O Ca (OH)2

б) 2H2O 2H2 + O2

в) CaO + 2HCl CaCl2 + H2O

г) Fe + HCl FeCl2 + H2

4. Укажіть ознаку взаємодії металів з кислотами:

а) виділення тепла;

б) виділення газу;

в) зміна кольору, смаку, запаху;

г) утворення осаду.

5. Укажіть колір індикатора метилового оранжевого в кислому середовищі:

а) синій; в) рожевий;

б) жовтий; г) оранжевий.

6. Укажіть метал, що не витісняє водень із хлоридної кислоти:

а) Mg; в) Cu;

б) Zn; г) Fe.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть індикатори, які використовують для виявлення кислот:

а) фенолфталеїн;

б) метиловий оранжевий;

в) фіолетовий лакмус;

г) універсальний.

8. Укажіть схеми реакцій обміну:

а) Zn + HCl ZnCl2 + H2

б) NaOH + HCl NaCl + H2O

в) CaO + HCl CaCl2 + H2O

г) FeO + HCl FeCl2 + H2O

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між схемою реакції та типом реакції.

1) Mg + HCl MgCl2 + H2

а) Обміну

2) MgO + HCl MgCl2 + H2O

б) Заміщення

3) Mg (OH)2 MgO + H2O

в) Сполучення

4) Mg + Cl2 MgCl2

г) Розкладу

10. Установіть відповідність між реагентами і продуктами.

1) Fe + HCl

a) CaSO4 + CO2 + H2O

2) FeCl2 + AgNO3

б) BaSO4 + HCl

3) CaCO3 + H2SO4

в) FeCl2 + H2

4) BaCl2 + H2SO4

г) Fe (NO3)2 + AgCl


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити