Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ І КИСЛОТ

ТЕСТ 23. СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ І КИСЛОТ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть реакцію одержання оксидів із простих речовин:

а) S + O2 SO2

б) Fe + CuSO4 FeSO4+ Cu

в) CaO + H2O Ca (OH )2

г) ZnCO3 ZnO + CO2

2. Укажіть схему реакції одержання сульфур (IV) оксиду:

а) CaO + H2O Ca (OH)2

б) SO2 + CaO CaSO3

в) SO2 + H2O H2SO3

г) FeS2 + O2 SO2 + Fe2O3

3. Укажіть схему реакції, у якому сума коефіцієнтів дорівнює 25:

а) S + O2 SO2

б) SO2 + H2O H2SO3

в) Fe + CuSO4 FeSO4+ Cu

г) FeS2 + O2 SO2 + Fe2O3

4. Укажіть схему реакції одержання негашеного вапна:

а) S + O2 SO2

б) CaO + H2O Ca (OH )2

в) CaCO3 CaO + CO2

г) SO2 + CaO CaSO3

5. Укажіть схему реакції промислового способу одержання гідроген хлориду:

а) H2+ Cl2 HCl

б) NaCl + H2SO4 Na2SO4 + HCl

в) BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl

г) KCl + H2SO4 K2SO4 + HCl

6. Укажіть схему реакції, в результаті якої утворюється нітратна кислота:

а) BaCl2 + H2SO4 BaSO4+ HCl

б) NaCl + H2SO4 Na2SO4 + HCl

в) NO2 + H2O HNO3 + HNO2

г) SO2 + H2O H2SO4

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть лабораторні способи одержання кислот:

а) розчинення галогеноводнів у воді;

б) взаємодія кислотних оксидів з водою;

в) взаємодія твердих солей з концентрованою сульфатною кислотою;

г) взаємодія солей із сильнішими кислотами.

8. Укажіть типи реакцій, у результаті яких утворюються оксиди:

а) сполучення; в) заміщення;

б) розкладу; г) обміну.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між реагентами і продуктами.

1) SO3 + H2O

а) Na2SO4 + HCl

2) NaCl + H2SO4

б) HNO3 + HNO2

3) BaCl2 + H2SO4

в) H2SO4

4) NO2 + H2O

г) BaSO4 + HCl

10. Установіть відповідність між реагентами й назвами утвореної кислоти.

1) NaCl (тв.) + H2SO4 (конц.)

а) Карбонатні

2) CaCO3 + HCl

б) Сульфатна

3) Na2SO3 + HCl

в) Хлоридна

4) Na2SO4 + HCl

г) Сульфітна

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть схему реакції одержання оксидів із простих речовин:

а) SO2 + O2 SO3

б) Fe + CuSO4 FeSO4+ Cu

в) Ca + O2 CaO

г) ZnCO3 ZnO + CO2

2. Укажіть реакцію сполучення, в результаті якої утворюється оксид:

а) CaO + H2O Ca (OH)2

б) S + O2 SO2

в) SO2 + H2O H2SO3

г) SO2 + CaO CaSO3

3. Укажіть схему реакції розкладу солі, в результаті якої утворюються оксиди:

а) H2SiO3 SiO2+ H2O

б) CaCO3 CaO + CO2

в) NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O

г) 2NaNO3 2NaNO2 + O2

4. Укажіть промисловий спосіб одержання кальцій оксиду:

а) Ca + O2CaO

б) CaSO4 ∙ 2H2O CaO + SO2 + O2 + H2O

в) CaS + O2 CaO + SO2

г) CaCO3 CaO + CO2

5. Укажіть рівняння реакції, у якому сума коефіцієнтів дорівнює 5:

а) SO2 + O2 SO3

б) SO2 + H2O H2SO3

в) Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

г) FeS2 + O2 SO2 + Fe2O3

6. Укажіть промисловий спосіб одержання безоксигенових кислот:

а) розчинення у воді галогеноводнів;

б) взаємодія кислотних оксидів з водою;

в) взаємодія солей з більш сильними кислотами;

г) взаємодія солей з кислотами.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть промислові способи одержання оксидів:

а) із природних сполук;

б) сплавлення основних та кислотних оксидів;

в) горіння простих речовин;

г) розклад оксигеновмісних сполук.

8. Укажіть реагенти, під час реакції яких одним із продуктів реакції є газ:

а) NaCl (B2.) + H2SO4 (: >=F.)

б) CaCO3 + HCl

в) Na2SO3 + HCl

г) Na2SO4 + BaCl2

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакції.

1) FeS2+ O2

а) Cu (OH)2 + Na2SO4

2) ZnCO3

б) SO2

3) S + O2

в) ZnO + CO2

4) CuSO4+ 2NaOH

г) SO2 + Fe2O3

10. Установіть відповідність між реагентами й назвами утвореної кислоти.

1) SO3 + H2O

а) Сульфідна

2) Na2S + H2SO4

б) Нітратна

3) BaCl2 + H2SO4

в) Сульфатна

4) NO2 + H2O

г) Хлоридна


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити