Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ОСНОВИ

ТЕСТ 24. ОСНОВИ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть, що таке основи:

а) складні речовини, що складаються з двох елементів, один із яких Оксиген;

б) складні речовини, що складаються з атомів металів та однієї чи кількох гідроксогруп;

в) складні речовини, що складаються з атомів Гідрогену й кислотного залишку;

г) складні речовини, що складаються з атомів металів і кислотних залишків.

2. Укажіть загальну формулу основ:

а) Ех Оy;

б) Hx A;

в) Mex Ay;

г) Me(OH)x.

3. Укажіть ряд формул основ:

а) Fe(OH)2, NaOH, Al(OH)3, Ca(OH)2;

б) CaO, CuO, FeO, CrO, BaO;

в) NaNO3, K2CO3, CuSO4, CaCO3;

г) HCl, H2SO4, H3PO4, H2SiO3.

4. Укажіть ряд формул нерозчинних у воді основ:

а) Ba (OH)2, NaOH, KOH, Ca (OH)2;

б) Fe (OH)2, Cu (OH)2, Al (OH)3;

в) CaO, CuO, FeO, CrO, BaO;

г) HCl, H2SO4, H3PO4, H2SiO3.

5. Виберіть характеристику лугів:

а) прості речовини;

б) бінарні сполуки;

в) погано розчинні у воді основи;

г) добре розчинні у воді основи.

6. Укажіть назву основи Fe (OH):

а) ферум (ІІІ) оксид;

б) ферум (ІІІ) гідроксид;

в) ферум (ІІ) гідроксид;

г) ферум (ІІІ) сульфат.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Основи є:

а) розчинні; в) амфотерні;

б) нерозчинні; г) тверді.

8. Укажіть розчинні у воді основи:

а) KOH; в) Ca (OH)2;

б) Fe (OH)2; г) Cu (OH)2.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між формулою оксиду та основою.

1) MnO2

а) Fe (OH)2

2) Na2O

б) Fe (OH)3

3) FeO

в) NaOН

4) Fe2O3

г) Mn (OH)4

10. Установіть відповідність між формулою основи та її назвою.

1) Fe (OH)3

а) Калій гідроксид

2) Cu (OH)2

б) Алюміній гідроксид

3) Al (OH)3

в) Купрум (ІІ) гідроксид

4) КОН

г) Ферум (ІІІ) гідроксид

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть правило складання назви основи:

а) назва металу (змінна валентність) + оксид;

б) назва неметалу (змінна валентність) + оксид;

в) назва металу (змінна валентність) + гідроксид;

г) назва металу (змінна валентність) + назва кислотного залишку.

2. Укажіть ознаку, за якими речовини відносять до основ:

а) наявність Оксигену;

б) наявність Гідрогену;

в) наявність кислотного залишку;

г) наявність гідроксогрупи.

3. Укажіть ряд формул лугів:

а) Ba (OH)2, NaOH, KOH, Ca (OH)2;

б) Fe (OH)2, Cu (OH)2, Al (OH)3;

в) HCl, H2SO4, H3PO4, H2SiO3;

г) CaO, CuO, FeO, CrO, BaO.

4. Укажіть формули основ, що утворюють метали валентністю ІІ:

а) Ba (OH )2, NaOH, KOH, Ca (OH )2;

б) Al (OH)3, Fe (OH)3, Cr (OH)3;

в) Fe (OH)2, Ba (OH)2, Zn (OH)2, Ca (OH)2;

г) CuOH, NaOH, KOH, LiOH.

5. Виберіть відповідь щодо характеристики лугів:

а) амфотерні сполуки;

б) добре розчинні у воді основи;

в) погано розчинні у воді основи;

г) нерозчинні у воді основи.

6. Укажіть назву основи Al (OH )3:

а) алюміній (ІІІ) оксид;

б) алюміній (ІІІ) гідроксид;

в) алюміній гідроксид;

г) алюміній сульфат.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Основи є:

а) луги;

б) тверді;

в) амфотерні;

г) нерозчинні.

8. Укажіть нерозчинні у воді основи:

а) Zn (OH)2;

б) Fe (OH)2;

в) Ca (OH)2;

г) NaOH;

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між формулою оксиду та основою.

1) РbО

а) Ba (OH )2

2) K2O

б) Fe (OH)3

3) ВаО

в) КОН

4) Fe2O3

г) Pb (OH)2

10. Установіть відповідність між формулою основи та її назвою.

1) Fe (OH)2

а) Кальцій гідроксид

2) Ca (OH)2

б) Хром (ІІІ) гідроксид

3) Cr ((OH)

в) Натрій гідроксид

4) NaOH

г) Ферум (ІІ) гідроксид


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити