Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ

ТЕСТ 25. ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Луги — це:

а) основи;

б) основи, розчинні у воді;

в) гідроксиди;

г) солі.

2. Укажіть колір індикатора метилового оранжевого в лужному середовищі:

а) синій; в) малиновий;

б) жовтий; г) оранжевий

3. Реакція нейтралізації — це:

а) заміщення; в) сполучення;

б) обміну; г) розкладу.

4. Укажіть частинки, з яких складаються основи:

а) атоми; в) вільні радикали;

б) молекули; г) йони.

5. Укажіть класи речовин, між якими відбувається реакція нейтралізації:

а) метал і кислота;

б) основні та кислотні оксиди;

в) основи та кислоти;

г) солі та кислоти.

6. Укажіть схему реакції, в результаті якої утворюється осад:

а) Zn + HCl в) NaOH + HCl

б) Na2O + CO2 г) NaOH + CuSO4

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть індикатори, що використовують для виявлення лугів:

а) фенолфталеїн;

б) метиловий оранжевий;

в) фіолетовий лакмус;

г) універсальний.

8. Укажіть речовини, з якими не реагують основи:

а) кислоти;

б) луги;

в) солі;

г) кислотні оксиди;

д) основні оксиди.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції.

1) NaOH + CuSO4

а) H2O + Na2CO3

2) NaOH + CO2

б) Na2SO4 + Mn (OH)2

3) Ca (OH) + HCl

в) CaCl2 + H2O

4) NaOH + MnSO4

г) Na2SO4 + Cu (OH)2

10. Установіть відповідність між реагентами й типами реакції.

1) CaO + H2O

а) Заміщення

2) Al (OH)

б) Обміну

3) KOH + HCl

в) Сполучення

4) Fe + HCl

г) Розкладу

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Гідроксиди — це:

а) основи;

б) основи, розчинні у воді;

в) основи нерозчинні уводі;

г) солі.

2. Укажіть колір індикатора фенолфталеїну в лужному середовищі:

а) синій; в) малиновий;

б) жовтий; г) оранжевий.

3. Реакція обміну — це:

а) взаємодія простої і складної речовини;

б) двох простих речовин;

в) двох складних речовин

г) в реакцію вступає одна речовина.

4. Укажіть агрегатний стан основ за н. у.:

а) гази;

б) рідини;

в) тверді речовини.

5. Укажіть схему рівняння реакції нейтралізації:

а) Zn + HCl

б) Na2O + CO2

в) NaOH + HCl

г) NaOH + CuSO4

6. Укажіть реакцію розкладу купрум (ІІ) гідроксиду:

а) Cu(OH)2 CuO + H2O

б) CuOH Cu2O + H2O

в) Al (OH) Al2O3 + H2O

г) Fe(OH)2 FeO + H2O

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть речовини, з якими реагують основи:

а) кислоти;

б) луги;

в) солі;

г) кислотні оксиди;

д) основні оксиди.

8. Укажіть реакції, у яких беруть участь основи:

а) сполучення;

б) заміщення;

в) обміну;

г) нейтралізації;

д) розкладу.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами.

1) NaOH + HCl

а) BaCl2 + H2O

2) NaOH + ZnSO4

б) NaCl + H2O

3) NaOH + SO3

в) Na2SO4 + Zn (OH)2

4) Ba (OH ) + HCl

г) H2O + Na2SO4

10. Установіть відповідність між реагентами й типами реакції.

1) BaO + H2O

а) Заміщення

2) Fe (OH)3

б) Обміну

3) Ca + HCl

в) Сполучення

4) NaOH + HCl

г) Розкладу
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити