Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
СОЛІ

ТЕСТ 26. СОЛІ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть правило складання назви солі:

а) назва металу (змінна валентність) + оксид;

б) назва неметалу (змінна валентність) + оксид;

в) назва металу (змінна валентність) + гідроксид;

г) назва металу (змінна валентність) + назва кислотного залишку.

2. Укажіть ознаку, за якою речовини відносять до солей:

а) наявність Оксигену;

б) наявність Гідрогену;

в) наявність металу й кислотного залишку;

г) наявність гідроксогрупи.

3. Укажіть ряд формул розчинних солей:

а) Ba (OH )2, NaOH, KOH, Ca (OH)2;

б) Fe (OH)2, Cu (OH )2, Al (OH)3;

в) m, K2SO4, K3PO4, K2SiO3;

г) CaO, CuO, FeO, CrO, BaO.

4. Виберіть середню сіль:

а) KHSO4; в) Ca (OH)2;

б) K2SiO3; г) H2SiO3.

5. Укажіть, до якого класу належить сполука Ba3 (PO4)2:

а) оксид; в) сіль;

б) кислота; г) основа.

6. Виберіть процес, за допомогою якого можна виділити сіль із її водного розчину:

а) фільтрування; в) випарювання;

б) відстоювання; г) перемішування.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть формули середніх солей:

а) NaHCO3; в) CaCO3;

б) Na2CO3; г) K2CO3.

8. Укажіть формули солей, що їх використовують як мінеральні добрива:

а) KNO3;

б) CaCO3;

в) NH4NO3;

г) Ca3 (PO4 )3.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між назвою та формулою солі.

1) Калій сульфат

а)

K2SO4

2) Калій хлорид

б)

K3PO4

3) Калій ортофосфат

в)

K2S

4) Калій сульфід

г)

KCl

10. Установіть відповідність між формулою кислоти та назвою солей.

1) HCl

а) Сульфати

2) H2SO4

б) Хлориди

3) H3PO4

в) Силікати

4) H2SiO3

г) Ортофосфати

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть, що таке середні солі:

а) складні речовини, що складаються з двох елементів, один із яких Оксиген;

б) складні речовини, що складаються з атомів металів та однієї чи кількох гідроксогруп;

в) складні речовини, що складаються з атомів Гідрогену й кислотного залишку;

г) складні речовини, що складаються з атомів металів і кислотних залишків.

2. Укажіть загальну формулу солей:

а) ЕхОy;

б) Hx A;

в) MexAy;

г) Me (OH) .

3. Укажіть ряд формул солей:

а) Fe(OH)2, NaOH, Al(OH)3, Ca(OH)2;

б) CaO, CuO, FeO, CrO, BaO;

в) NaNO3, K2CO3, CuSO4, CaCO3;

г) HCl, H2SO4, H3PO4, H2SiO3.

4. Укажіть назву сполуки Fe2 (SO4):

а) ферум (ІІІ) оксид;

б) ферум (ІІІ) гідроксид;

в) ферум (ІІ) гідроксид;

г) ферум (ІІІ) сульфат.

5. Виберіть середню сіль:

а) KHSO4;

б) KHSiO3;

в) Ca (OH)2;

г) K2SO3.

6. Укажіть ряд формул нерозчинних солей:

а) Ba (OH )2, NaOH, KOH, Ca (OH )2;

б) Fe (OH)2, Cu (OH )2, Al (OH )3;

в) АgCl, BaSO4, AlPO4, CaSiO3;

г) CaO, CuO, FeO, CrO, BaO.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть формули карбонатів:

а) NaHCO3;

б) Na2CO3;

в) CaCO3;

г) K2CO3.

8. Укажіть солі, які використовують у лабораторії для одержання кисню:

а) KClO3;

б) KMnO4;

в) K2MnO4;

г) K2CO3.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між назвою та формулою солі.

1) Барій сульфід

а) BaSiO3

2) Барій хлорид

б) Ba3 (PO4)2

3) Барій ортофосфат

в) ВаS

4) Барій силікат

г) BaCl2

10. Установіть відповідність між формулою кислоти та назвою солі.

1) HCl

а) Сульфіти

2) H2SO3

б) Хлориди

3) H3PO4

в) Сульфіди

4) H2S

г) Ортофосфати


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити