Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ПОВТОРЕННЯ. ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ

Т. А. Білецька, старший учитель хімії вищої категорії Конотопської ЗОШ № 5

Метою запропонованої збірки тестів є надання допомоги вчителю у здійсненні контролю та корегування знань учнів 8 класу у зв'язку з переходом на навчання за новою програмою «Хімія. 7-9».

Тести допоможуть учителю активізувати роботу учнів та перевірити ступінь засвоєння матеріалу учнями в процесі вивчення курсу хімії у 8 класі. Зміст тестів відповідає новому Державному стандарту (2011 р.) та програмі (2015 р.).

Запропоновано 30 тестів, у кожному по два варіанти. Завдання варіантів подібні за змістом і характером дій, що повинні виконати учні. Це дає можливість одночасно організувати учнів класу й забезпечити умови для індивідуальної або групової роботи.

Структура кожного тесту передбачає 10 запитань:

№ питання

Вид

Кількість балів

Bсього балів

1-6

Завдання з однією правильною відповіддю

1

6

7-8

Завдання з декількома відповідями

1

2

9-10

Завдання на встановлення відповідності або логічної послідовності

1

2
10

Правильним відповідям відведено в наборі відповідей довільне положення. Знання правильних відповідей на окремі завдання не впливає на характер наступних відповідей і не є підказкою до них.

Використання тестів можливе на різних етапах уроку (перевірка домашнього завдання, активізація знань, практичне засвоєння знань, закріплення вивченого, узагальнення та систематизація знань).

ЛІТЕРАТУРА

1. Гладюк М.М. Дидактичні матеріали з хімії, 8 клас.— Тернопіль: Підручники і посібники, 2000.— 80 с.

2. Григорович О. В. Хімія. 7-11 класи. Збірник задач та вправ — Х. : Ранок, 2008.— 192 с.

3. Ольховик М. М., Нікітенко Л. І. Хімія. підготовка до зовнішнього оцінювання. Тестові завдання.— Х. : Країна мрій, 2008.— 104 с.

4. Хімія. 8 клас. Дидактичні матеріали до курсу / Уклад. К. М. Задорожний.— Х. : ВГ «Основа», 2008.— 253 с.

5. Царьова Н. Неорганічна хімія. Дидактичні матеріали для 8-10 класів.— Тернопіль: Підручники і посібники, 2000.— 104 с.

ТЕСТ 1. ПОВТОРЕННЯ. ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Проста речовина складається:

а) з атомів одного й того самого хімічного елемента;

б) з атомів двох різних хімічних елементів;

в) з атомів різних хімічних елементів, одним з яких є Гідроген;

г) з атомів трьох і більше хімічних елементів.

2. Хімічна формула простої речовини — це:

а) О; в) СО;

б) O2; г) CO2.

3. Речовини, які складаються з атомів одного елемента, називають:

а) простими речовинами;

б) складними речовинами;

в) сумішами;

г) розчинами.

4. Складна речовина у своєму складі містить:

а) атоми одного хімічного елемента;

б) молекули одного хімічного елемента;

в) атоми різних хімічних елементів;

г) молекули різних хімічних елементів.

5. Приклад формули простої речовини:

а) H2O; в) CO2;

б) Н2; г) N2O5.

6. З переліку назв випишіть складну речовину:

а) кисень; в) сірка;

б) цинк оксид; г) йод.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Хімічна формула складної речовини — це:

а) N2; г) O2;

б) C; д) N2O;

в) CO2; е) H2CO3.

8. З переліку назв випишіть складні речовини:

а) кисень; в) натрій хлорид;

б) цинк оксид; г) йод.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність.

а) Проста речовина

1)Вода

б) Складна речовина

2) Кисень


3) Сірка


4) Кухонна сіль

10. Установіть відповідність.

1) CO2

а) Складна речовина

2) N2

б) Проста речовина

3) N2O5


4) H2CO3


Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть просту речовину:

а) H2O; в) O2;

б) H2SO4; г) NO.

2. Речовини, які складаються з кількох хімічних елементів, називають:

а) простими речовинами;

б) складними речовинами;

в) сумішами;

г) розчинами.

3. Молекули азоту складаються з атомів елемента:

а) Гідрогену; в) Нітрогену;

б) Арґентуму; г) Ауруму.

4. Приклад формули складної речовини:

а) Fe; в) Cu;

б) Н2; г) N2Ob.

5. З переліку назв випишіть просту речовину:

а) вуглекислий газ; в) натрій хлорид;

б) цинк оксид; г) йод.

6. Проста речовина у своєму складі містить:

а) атоми одного хімічного елемента;

б) молекули одного хімічного елемента;

в) атоми різних хімічних елементів;

г) молекули різних хімічних елементів.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. З переліку речовин випишіть прості речовини:

а) натрій хлорид; в) хлор;

б) сірка; г) залізо.

8. Укажіть складні речовини:

а) H2O; в) O2;

б) H2SO4; г) NO.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність.

1) Йод а) Проста речовина

2) Азот б) Складна речовина

3) Вуглекислий газ

4) Глюкоза

10. Установіть відповідність.

1) H2SO4 а) Складна речовина

2) С б) Проста речовина

3) H2O

4) Р


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити