Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ПОВТОРЕННЯ. ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В РЕЧОВИНІ

ТЕСТ 3. ПОВТОРЕННЯ. ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В РЕЧОВИНІ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини певного формульного складу до 1/12 маси атома Карбону, називається:

а) індекс;

б) масова частка елемента в речовині;

в) відносна атомна маса;

г) відносна молекулярна маса.

2. Масову частку елемента в речовині позначають:

а) ; в) Мг;

б) Ar; г) m.

3. Одиниця вимірювання відносної молекулярної маси:

а) кг;

б) см3;

в) %;

г) безрозмірна величина.

4. Запис Mr (H2S) означає:

а) відносну молекулярну масу H2S;

б) масову частку Н у H2S;

в) масову частку S у H2S;

г) відносну атомну масу Н.

5. Якщо в речовині CuS (Cu) = 67%, то (S) дорівнює:

а) 25%; в) 6%;

б) 33%; г) 10%.

6. Відносна молекулярна маса речовини СаО дорівнює:

а) 153; в) 27;

б) 56; г) 103.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Обчисліть масові частки елементів у сполуці H2O:

а) 89%; в) 11%;

б) 10%; г) 43%.

8. Відносну молекулярну масу 32 має:

а) O2; в) Р;

б) CO2; г) S.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між формулою сполуки та відносною молекулярною масою.

1) 44

а) СО

2) 28

б) CO2

3) 40

в) Na2O

4) 60

г) MgO

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Відношення маси елемента до маси всієї речовини:

а) індекс;

б) масова частка елемента в речовині;

в) відносна атомна маса;

г) відносна молекулярна маса.

2. Відносну молекулярну масу позначають:

а) ; в) Мг;

б) Аг; г) m.

3. Одиниця вимірювання масової частки елемента в речовині:

а) кг; в)%;

б) см3; г) безрозмірна величина.

4. Запис Mr (CuS) означає:

а) відносну молекулярну масу CuS;

б) масову частку Cu у CuS;

в) масову частку S у CuS;

г) відносну атомну масу Cu.

5. Якщо в речовині H2S (S) = 94%, то (Н) дорівнює:

а) 25%; в) 6%;

б) 33%; г) 10%;

6. Масова частка Оксигену в СuО дорівнює:

а) 75%; в) 25%;

б) 20%; г) 16%.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Обчисліть масові частки елементів у сполуці СаО:

а) 23%; в) 29%;

б) 71%; г) 12%.

8. Відносну молекулярну масу 40 має:

а) СО; в) CuS;

б) КН; г) NaOH.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між формулою сполуки та відносною молекулярною масою.

1) 18

а) ВаО

2) 56

б) СuО

3) 153

в) СаО

4) 80

г) H2O


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити