Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ПОВТОРЕННЯ. МАСОВА ЧАСТКА РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ

ТЕСТ 4. ПОВТОРЕННЯ. МАСОВА ЧАСТКА РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть характеристику складу розчину:

а) масова частка; в) об'єм;

б) маса; г) густина.

2. Масова частка розчиненої речовини в розчині — це відношення:

а) маси розчину до його об'єму;

б) маси розчиненої речовини до маси розчину;

в) маси розчиненої речовини до маси розчинника;

г) маси розчиненої речовини до маси води.

3. Позначте співвідношення мас оцтової кислоти й води у столовому оцті:

а) 9 і 100; в) 9 і 91;

б) 90 і 100; г) 9 і 10.

4. Масову частку розчиненої речовини обчислюють за формулою:

a) = mрозч. ∙ mреч. ;

б) = ;

в) = ;

г) = mрозч. ∙ pреч..

5. Маса кислоти, яка міститься у 200 г розчину з масовою часткою кислоти 20%, становить:

а) 10 г;

б) 100 г;

в) 40 г;

г) 180 г.

6. Маса розчину лугу ( = 5%), яку можна приготувати з 10 г натрій гідроксиду, становить:

а) 15 г;

б) 100 г;

в) 150;

г) 200 г.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Позначте символ та одиниці вимірювання масової частки розчиненої речовини:

а) ; в) %;

б) р; г) г/моль.

8. Визначте співвідношення мас солі й води для утворення розчину з масовою часткою розчиненої речовини 0,1:

а) 10 г солі у 100 г води;

б) 10 г солі в 90 г води;

в) 5 г солі у 50 г води;

г) 20 г солі у 180 г води.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність.

Масова частка розчиненої речовини

Склад розчину

1) 0,2

а) 30 г солі й 170 г води

2) 0,15

б) 20 г солі й 80 г води

3) 0,1

в) 25 г солі й 75 г води

4)0,25

г) 20 г солі й 180 г води

10. Установіть відповідність між масовою часткою й компонентами розчину.

1) 10 г солі й 40 г води

а) 5 %

2) 20 г солі й 180 г води

б) 10 %

3) 40 г солі й 760 г води

в) 20 %

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть характеристику складу розчину:

а) густина; в) об'єм;

б) швидкість; г) масова частка.

2. Позначте співвідношення мас оцтової кислоти й води у 9 % розчині:

а) 9 і 91; в) 9 і 10;

б) 90 і 100; г) 9 і 100.

3. Масову частку розчиненої речовини обчислюють за формулою:

a) = ;

б) = mрозч. ∙ pреч.;

в) = mрозч. ∙ mреч.

г) =

4. Укажіть розмірність масової частки:

а) моль; в) %, частка одиниці;

б) л; г) г, кг, т.

5. Укажіть формулу визначення масової частки розчиненої речовини:

a) n = ;

б) = ;

в) M = n ∙ m;

г) n = .

6. Визначте масу солі, яку необхідно розчинити в 75 г води для приготування розчину з масовою часткою розчиненої речовини 0,25:

а) 15 г; в) 35 г;

б) 25 г; г) 75 г.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Масову частку розчиненої речовини виражають:

а) у відсотках; в) у частках;

б) у грамах; г) у метрах.

8. Для приготування 150 г розчину з масовою часткою солі 30 % потрібно мати:

а) 30 г солі;

б) 45 г солі;

в) 105 г води;

г) 150 г солі й 760 г води.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність.

Масова частка розчиненої речовини

Склад розчину

1) 0,2

а) 30 г солі й 170 г води

2) 0,15

б) 20 г солі й 80 г води

3) 0,1

в) 25 г солі й 75 г води

4) 0,25

г) 20 г солі й 180 г води

10. Установіть відповідність між розчином і масою води в ньому.

Розчин

Маса води

а) 100 г 3% розчину

1) 94 г

б) 200 г 3% розчину

2) 97 г

в) 100 г 6% розчину

3) 91 г

г) 100 г 9% розчину

4)194 г
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити