Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016 рік

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ

ТЕСТ 5. СТРУКТУРА ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Значення Ar хімічного елемента Алюмінію:

а) 127; в) 80;

б) 12; г) 27.

2. Прикладом хімічного елемента-неметалу є:

а) Ва; в) Fе;

б) Мg; г) Н.

3. Прикладом хімічного елемента-металу є:

а) Cu; в) F;

б) B; г) S.

4. Відносну атомну масу 35,5 має хімічний елемент:

а) Si; в) Cl;

б) Pb; г) P.

5. Ar (K) менша, ніж A (Br), на:

а) 41; в) 37;

б) 15; г) 49.

6. У скільки разів A (S) більша, ніж Ar (O)?

а) У 8; в) у 5;

б) у 2,5; г)у 2.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Оксиген розташований:

а) у ІІ групі, в) у VI групі;

б) у 2-му періоді; г) у 1-му періоді.

8. Натрій розташований:

а) у 2-му періоді;

б) у 3-му періоді;

в) у ІІІ групі;

г) у І групі головній підгрупі.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між символом елемента й числом електронів у атомі цього елемента.

Символ

Число електронів

1) Fe

а) 29

2) F

б) 9

3) Cu

в) 3 47

4 ) Ag

г) 26

10. Установіть відповідність між зарядом ядра елемента й числом електронів у атомі цього елемента.

Заряд ядра

Число електронів

1) +12

а) 15

2) +14

б) 17

3) +15

в) 12

4) +17

г) 14

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Значення A хімічного елемента Барію:

а) 137; в) 80;

б) 12; г) 127.

2. Відносну атомну масу 28 має хімічний елемент:

а) ; в) Si;

б) Рb; г) СІ.

3. Ar(Ca) менша, ніж Ar(Zn), на:

а) 47; в) 25;

б) 38; г) 105.

4. У скільки разів Ar (S) менша, ніж Ar (Cu)?

а) У 8; в) у 5;

б) у 2,5; г) у 2.

5. Укажіть групу, у якій наведено всі елементи-неметали:

а) Na, Мg, S; в) N, О, Ва;

б) К, Аl, Р; г) О, S, Р.

6. Укажіть відносну атомну масу Феруму:

а) 55;

б) 26;

в) 56;

г) 9.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Магній розташований:

а) у ІІ групі;

б) у 2-му періоді;

в) у VI групі;

г) у 1-му періоді.

8. Сульфур розташований:

а) у 2-му періоді;

б) у 3-му періоді;

в) у ІІІ групі;

г) у VI групі головній підгрупі.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між назвою елемента та номером групи, у якій він розташований.

Назва

Номер групи

1) Нітроген

а) IV головна

2) Натрій

б) V головна

3) Магній

в)I головна

4) Карбон

г) II головна

10. Установіть відповідність між назвою елемента й числом електронів у атомі цього елемента.

Число електронів

Назва

1) 20

а) Калій

2) 16

б) Натрій

3) 19

в) Кальцій

4) 11

г) Сульфур

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити