Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
СТРУКТУРА ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

ТЕСТ 5. СТРУКТУРА ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Значення Ar хімічного елемента Алюмінію:

а) 127; в) 80;

б) 12; г) 27.

2. Прикладом хімічного елемента-неметалу є:

а) Ва; в) Fе;

б) Мg; г) Н.

3. Прикладом хімічного елемента-металу є:

а) Cu; в) F;

б) B; г) S.

4. Відносну атомну масу 35,5 має хімічний елемент:

а) Si; в) Cl;

б) Pb; г) P.

5. Ar (K) менша, ніж A (Br), на:

а) 41; в) 37;

б) 15; г) 49.

6. У скільки разів A (S) більша, ніж Ar (O)?

а) У 8; в) у 5;

б) у 2,5; г)у 2.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Оксиген розташований:

а) у ІІ групі, в) у VI групі;

б) у 2-му періоді; г) у 1-му періоді.

8. Натрій розташований:

а) у 2-му періоді;

б) у 3-му періоді;

в) у ІІІ групі;

г) у І групі головній підгрупі.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між символом елемента й числом електронів у атомі цього елемента.

Символ

Число електронів

1) Fe

а) 29

2) F

б) 9

3) Cu

в) 3 47

4 ) Ag

г) 26

10. Установіть відповідність між зарядом ядра елемента й числом електронів у атомі цього елемента.

Заряд ядра

Число електронів

1) +12

а) 15

2) +14

б) 17

3) +15

в) 12

4) +17

г) 14

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Значення A хімічного елемента Барію:

а) 137; в) 80;

б) 12; г) 127.

2. Відносну атомну масу 28 має хімічний елемент:

а) ; в) Si;

б) Рb; г) СІ.

3. Ar(Ca) менша, ніж Ar(Zn), на:

а) 47; в) 25;

б) 38; г) 105.

4. У скільки разів Ar (S) менша, ніж Ar (Cu)?

а) У 8; в) у 5;

б) у 2,5; г) у 2.

5. Укажіть групу, у якій наведено всі елементи-неметали:

а) Na, Мg, S; в) N, О, Ва;

б) К, Аl, Р; г) О, S, Р.

6. Укажіть відносну атомну масу Феруму:

а) 55;

б) 26;

в) 56;

г) 9.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Магній розташований:

а) у ІІ групі;

б) у 2-му періоді;

в) у VI групі;

г) у 1-му періоді.

8. Сульфур розташований:

а) у 2-му періоді;

б) у 3-му періоді;

в) у ІІІ групі;

г) у VI групі головній підгрупі.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між назвою елемента та номером групи, у якій він розташований.

Назва

Номер групи

1) Нітроген

а) IV головна

2) Натрій

б) V головна

3) Магній

в)I головна

4) Карбон

г) II головна

10. Установіть відповідність між назвою елемента й числом електронів у атомі цього елемента.

Число електронів

Назва

1) 20

а) Калій

2) 16

б) Натрій

3) 19

в) Кальцій

4) 11

г) Сульфур


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити