Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016 рік

Передмова

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ХІМІЇ ДЛЯ 8 КЛАСУ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ХІМІЇ У 8 КЛАСІ

ХІМІЧНІ ДИКТАНТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ

ТЕСТ 1. ПОВТОРЕННЯ. ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ

ТЕСТ 2. ПОВТОРЕННЯ. РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ

ТЕСТ 3. ПОВТОРЕННЯ. ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В РЕЧОВИНІ

ТЕСТ 4. ПОВТОРЕННЯ. МАСОВА ЧАСТКА РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ

ТЕСТ 5. СТРУКТУРА ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

ТЕСТ 6. БУДОВА АТОМА

ТЕСТ 7. БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ТЕСТ 8. ЕЛЕКТРОННІ ФОРМУЛИ АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ТЕСТ 9. ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Й БУДОВА АТОМА

ТЕСТ 10. ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА МІСЦЕМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ

ТЕСТ 11. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК

ТЕСТ 12. КОВАЛЕНТНИЙ ТА ЙОННИЙ ЗВ'ЯЗКИ

ТЕСТ 13. СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ

ТЕСТ 14. КРИСТАЛІЧНІ ҐРАТКИ

ТЕСТ 15. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. МОЛЬ

ТЕСТ 16. МОЛЯРНА МАСА

ТЕСТ 17. МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ

ТЕСТ 18. ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ

ТЕСТ 19. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ОКСИДИ

ТЕСТ 20. ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ

ТЕСТ 21. КИСЛОТИ

ТЕСТ 22. ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ

ТЕСТ 23. СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ І КИСЛОТ

ТЕСТ 24. ОСНОВИ

ТЕСТ 25. ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ

ТЕСТ 26. СОЛІ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити