Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 2016Передмова

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ХІМІЇ ДЛЯ 8 КЛАСУ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ХІМІЇ У 8 КЛАСІ

ХІМІЧНІ ДИКТАНТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ

ПОВТОРЕННЯ. ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ

ПОВТОРЕННЯ. РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ

ПОВТОРЕННЯ. ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В РЕЧОВИНІ

ПОВТОРЕННЯ. МАСОВА ЧАСТКА РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ

СТРУКТУРА ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

БУДОВА АТОМА

БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ЕЛЕКТРОННІ ФОРМУЛИ АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Й БУДОВА АТОМА

ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА МІСЦЕМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ

ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК

КОВАЛЕНТНИЙ ТА ЙОННИЙ ЗВ'ЯЗКИ

СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ

КРИСТАЛІЧНІ ҐРАТКИ

КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. МОЛЬ

МОЛЯРНА МАСА

МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ

ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ОКСИДИ

ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ

КИСЛОТИ

ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ

СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ І КИСЛОТ

ОСНОВИ

ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ

СОЛІ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити