Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ВЛАСТИВОСТІ СОЛЕЙ - ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ

Т. А. Білецька, старший учитель хімії вищої категорії Конотопської ЗОШ № 5


Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть формулу солі, що утворює кількаметрові шари в земній корі (Соледар, Артемівськ):

а) NaNO3; в) CaCl2;

б) NaCl; г) KCl.

2. Вкажіть основну складову частину крейди:

а) NaCl;

б) CaCO3;

в) NaHCO3;

г) Na2CO3.

3. Вкажіть частинки, з яких складаються солі:

а) атоми;

б) молекули;

в) вільні радикали;

г) йони.

4. Вкажіть тип реакції взаємодії металів з розчинами солей:

а) сполучення;

б) розкладу;

в) заміщення;

г) обміну.

5. Вкажіть речовини, що взаємодіють з основними оксидами, утворюючи солі:

а) вода;

б) кислотні оксиди;

в) солі;

г) луги.

6. Вкажіть формулу солі, що має солоний смак:

а) CaCO3;

б) CaCl2;

в) Na2SO4;

г) NaCl.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Вкажіть схему реакції, в результаті якої утворюється сіль:

а) Zn + HCl

б) Na2O + H2O

в) NaOH + HCl

г) NaOH + CuSO4

8. Вкажіть можливу ознаку реакції обміну:

а) виділення тепла;

б) виділення газу;

в) виділення світла;

г) виділення осаду.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції.

1) NaOH + CuSO4

а) AgCl і +NaNO3

2) NaCl + AgNO3

б) Al2 (SO4 )3 + Mn

3) CaCO3+ HCl

в) CaCl2 + H2O + CO2

4) Al + MnSO4

г) Na2SO4 + Cu (OH)2

10. Установіть відповідність між реагентами й назвами утвореної солі.

1) NaCl (тв.) + H2SO4 (конц.)

а) Кальцій карбонат

2) Na2CO3 + Ca(OH)2

б) Натрій сульфат

3) CuSO4 + Mg

в) Натрій хлорид

4) Na2SO4 + BaCl2

г) Магній сульфат

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть формулу солі, за якою чумаки їздили в Крим:

а) NaNO3; в) CaCl2;

б) NaCl; г) KCl.

2. Вкажіть формулу чилійської селітри:

а) NaNO3; в) CaCl2;

б) NaCl; г) KCl.

3. Вкажіть агрегатний стан солей за н. у.:

а) гази;

б) рідини;

в) тверді речовини.

4. Якщо залізний цвях помістити в розчин купрум (ІІ) сульфату, то він покривається червоним нальотом міді. Вкажіть тип хімічної реакції:

а) обміну; в)розкладу;

б) заміщення; г) сполучення.

5. Вкажіть ознаку взаємодії розчинів солей:

а) виділення тепла;

б) виділення газу;

в) зміна кольору, смаку, запаху;

г) утворення осаду.

6. Вкажіть метали, що взаємодіють з купрум (ІІ) сульфатом:

а) Fe; в) Hg;

б) Pt; г) Ag.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Вкажіть класи речовин, з якими взаємодіють солі:

а) кислота;

б) кислотні оксиди;

в) луги;

г) основні оксиди;

д) сіль.

8. Вкажіть реагенти, під час реакції яких одним із продуктів реакції є натрій хлорид:

а) NaCl (тв.) + H2SO4 (конц.)

б) CaCO3+ HCl

в) Na2SO3+ HCl

г) Na2SO4+ BaCl2

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції.

1) CuSO4+ Fe

а) BaSO4 + HCl

2) NaOH + ZnSO4

б) KCl + H2O + SO2

3) HCl + K2SO3

в) Na2SO4 + Zn (OH)2

4) BaCl2 + H2SO4

г) Cu + FeSO4

10. Установіть відповідність між реагентами й назвами утвореної солі.

1) K2SO3 + MgCl2

а) Магній сульфід

2) MgS + NaOH

б) Магній сульфіт

3) BaCl2 + H2SO4

в) Нікель(ІІ) хлорид

4) CuCl2 + Ni

г) Барій сульфат


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити