Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

I. М. Бойко, старший учитель хімії вищої категорії Конотопської ЗОШ № 10

У збірці запропоновано інструктивні картки до практичних робіт, які допоможуть учителю у проведенні практичних робіт у 8 класі у зв'язку з переходом на навчання за новою програмою «Хімія. 7-9». Зміст практичних робіт відповідає новому Державному стандарту (2011 р.) та програмі (2015 р.).

Запропоновано дві практичні роботи. У кожній роботі передбачено розділ «Перевір свої знання», який допоможе вчителю активізувати роботу учнів та перевірити ступінь їхньої підготовки до практичної роботи. У розділі «Інструктаж з безпеки життєдіяльності» значками вказано основні правила, яких необхідно дотримуватися під час виконання роботи. Чітка послідовність дій у кожній роботі дає можливість одночасно організувати учнів класу, забезпечити умови для індивідуальної або групової роботи.

Кількість завдань та варіанти в роботах дають можливість учителю диференційовано підходити до обсягу виконання роботи відповідно до специфіки класу та забезпеченості навчальним обладнанням.

Для полегшення формулювання висновків до завдань запропоновано контрольні запитання, відповівши на які, учень може записати висновки. Учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, можуть виконати додаткове завдання.

Інструктивні карти рекомендуються для використання під час виконання практичних робіт.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Цілі: закріпити знання про властивості основних класів неорганічних сполук; удосконалити експериментальні навички.

Oбладнання: пробірки, штатив для пробірок, пробіркотримач, пробка з газовідвідною трубкою.

Pеактиви: кальцій карбонат, гранули цинку (порошок заліза), залізна спіраль; розчини хлоридної кислоти, натрій гідроксиду, купрум (ІІ) сульфату, барій хлориду, вапняної води; індикатори: лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн.

ХIД РОБОТИ

І. ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

1. До якого класу належать продукти горіння речовин у кисні?

2. Яка формула речовини, що входить до складу шлункового соку?

3. Клас, до якого належить речовина, що забарвлює фенолфталеїн у малиновий колір.

4. Клас, до якого належать тверді різнокольорові кристалічні речовини, причому лише одна з них має солоний смак.

5. Із запропонованих речовин виберіть зайву:

а) SO2, На, Na2O;

б) СаО, CO2, H2CO3;

в) NaOH, МgO, SO3.

6. Установіть відповідність між класом сполук і формулою.

1) K3PO4

а) Нерозчинна основа

2) Fe (OH)2

б) Амфотерний гідроксид

3) Al (OH)3

в) Сульфатна кислота

4) H2SO4

г) Середня сіль

7. Установіть генетичний ряд сполук Калію:

а) KOH; в) K;

б) KCl; г) K2O.

8. Складіть по дві формули сполук різних класів, що містять такі хімічні елементи: Na, Н, О, К, S, Р.

Відповіді

№ питання

1

2

3

4

5

6

7

8

Варіант відповіді

II. ІНСТРУКТАЖ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. ВИКОНАЙ ЗАВДАННЯ

Дослід 1. Вивчення властивостей оксидів

1. У пробірку помістіть грудку крейди (кальцій карбонат) і долийте розчин хлоридної кислоти.

Що спостерігаєте?________________________

2. Пробірку закрийте пробкою з газовідвідною трубкою.

3. Вільний кінець газовідвідної трубки занурте в пробірку з вапняною водою.

Що спостерігаєте?________________________

Запишіть рівняння реакцій. Укажіть їхній тип.

Дослід 2. Вивчення властивостей кислот

А. Дія розчину кислоти на індикатори.

1. Налийте у дві пробірки по 1 мл розчину хлоридної кислоти.

2. Додайте в пробірки по 1-2 краплини розчинів:

а) лакмусу;

б) метилового оранжевого.

3. Як змінюється забарвлення індикаторів?____

Б. Взаємодія кислот із металами.

1. Налийте в пробірку 1-2 мл розчину хлоридної кислоти й додайте 1 гранулу цинку.

2. Укажіть, що спостерігаєте.________________

3. Запишіть рівняння реакції._______________

Дослід 3. Вивчення властивостей основ

А. Дія розчину лугу на індикатори.

1. Налийте у дві пробірки по 1 мл розчину натрій гідроксиду.

2. Додайте в пробірки по 1-2 краплини розчинів:

а) лакмусу;

б) метилового оранжевого.

3. Як змінюється забарвлення індикаторів?____

Б. взаємодія основ із кислотами.

1. Налийте в пробірку 2-3 мл розчину натрій гідроксиду.

2. Додайте в пробірку 1-2 краплини фенолфталеїну.

3. Поступово доливайте в пробірку розчин хлоридної кислоти.

4. Укажіть, що спостерігаєте.________________

Чому відбулося знебарвлення розчину? Запишіть рівняння реакції __________________________

Дослід 4. Вивчення властивостей солей

А. Взаємодія солей із металами.

1. У пробірку налийте 1-2 мл розчину купрум(ІІ) сульфату.

2. Занурте в розчин залізну спіраль.

3. Укажіть, що спостерігаєте. Запишіть рівняння реакції.

Б. Взаємодія солей з основами.

1. Налийте в пробірку 1 мл розчину натрій гідроксиду.

2. Долийте в пробірку розчин купрум(ІІ) сульфату.

3. Укажіть, що спостерігаєте. Запишіть рівняння реакції.

В. Взаємодія солей між собою.

1. Налийте в пробірку 1 мл розчину купрум(ІІ) сульфату.

2. Долийте в пробірку розчин барій хлориду.

3. Укажіть, що спостерігаєте. Запишіть рівняння реакції.

У висновку поясніть, які властивості сполук яких класів ви вивчали під час виконання практичної роботи.

Додаткове завдання. Опишіть спостереження під час дії на сік буряка оцту, лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити