Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ

Цілі: закріпити знання про хімічні властивості основних класів неорганічних сполук, способи одержання речовин; удосконалювати навички експериментальної роботи.

Oбладнання: пробірки, штатив для пробірок.

Pеактиви: гранули магнію; розчини хлоридної кислоти, сульфатної кислоти, натрій гідроксиду; індикатори: лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн.

ХIД РОБОТИ

I. ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Обери одну або декілька правильних відповідей

1. Укажіть валентність кислотного залишку в AlPO4:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) ІV.

2. Укажіть тип реакції: 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2

а) обміну;

б) розкладу;

в) сполучення;

г) заміщення.

3. Виберіть частинку, яка входить до складу кислот:

а) Na +;

б) OH-;

в) H+;

г) Mg2+.

4. Визначте формулу лугу:

а) KCl;

б) Ba (OH )2;

в) HNO3;

г) Fe (OH )2.

5. Розмістіть метали за порядком збільшення їхньої активності:

а) Mn;

б) Sn;

в) Li;

г) Cu.

6. Випишіть формули речовин, з якими реагує магній оксид:

а) CO2;

б) HCl;

в) O2;

г) BaO.

7. Укажіть значення відносної молекулярної маси кальцій гідроксиду:

а) 57;

б) 74;

в) 38;

г) 72.

8. Установіть генетичну послідовність сполук Сульфуру:

а) SO2;

б) S;

в) H2SO3;

г) CaSO3.

Відповіді

№ питання

1

2

3

4

5

6

7

8

Варіант відповіді

ІІ. ІНСТРУКТАЖ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. ВИКОНАЙ ЗАВДАННЯ

Дослід 1

У двох пробірках під номерами 1 і 2 однакові на зовнішній вигляд розчини натрій гідроксиду і хлоридної кислоти.

Відлийте з кожної пробірки по 1 мл розчину в порожні пробірки й визначте, де яка речовина, додаючи необхідний індикатор у кожну з пробірок.

Пригадайте, що таке індикатори. Як кислоти та луги діють на індикатори?

Свої спостереження запишіть у таблицю.

Таблиця 1

Назва індикатора

Що спостерігаємо

У 1-й пробірці

У 2-й пробірціНа підставі своїх спостережень зробіть висновок.

У пробірці № 1 міститься____________ , оскільки

У пробірці № 2 міститься____________ , оскільки

Висновок. Яким індикатором ви розпізнавали кислоту, а яким луг?

Дослід 2

Здійсніть практично такі перетворення:

Mg MgSO4 Mg (OH)2 MgCl2

У порожню пробірку внесіть магній і долийте 1-2 мл.

Запишіть свої спостереження____________

Складіть відповідне рівняння реакції

Візьміть пробу 1-2 мл MgSO4 у порожню пробірку й долийте по краплях

Запишіть свої спостереження ______________________

Складіть відповідне рівняння реакції ________________________________

У пробірку з Mg (OH)2 долийте по краплях Запишіть свої спостереження _________________

Складіть відповідне рівняння реакції _____________________________________

У висновку дайте відповіді на запитання:

1. Які способи одержання солей ви використали? ___________________

2. У якому випадку солі вступають у реакцію обміну? _______________________

У висновку поясніть, які властивості сполук яких класів ви вивчали під час виконання практичної роботи.

Додаткове завдання. Очистити яйце в результаті реакції з оцтовою кислотою. Описати спостереження.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити