Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

КОНТРОЛЬНІ ТА ТЕМАТИЧНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ .БУДОВА АТОМА»

К. В. Ялова, учитель хімії ІІ категорії КСШ № 3

Метою запропонованих контрольних і тематичних робіт є надання допомоги вчителю у здійсненні контролю та корегування знань учнів 8 класу у зв'язку з переходом на навчання за новою програмою «Хімія. 7-9».

Ці роботи допоможуть учителю перевірити ступінь засвоєння матеріалу учнями в процесі вивчення курсу хімії у 8 класі. Зміст робіт відповідає новому Державному стандарту (2011 р.) та програмі (2015 р.).

Пропонуємо дві контрольні роботи та дві тематичні роботи на основі чотирирівневої дванадцятибальної системи оцінювання.

У запропонованих роботах по два варіанти. Завдання варіантів подібні за змістом і характером дій, що повинні виконати учні. Це дає можливість одночасно організувати учнів класу, забезпечити умови для індивідуальної або групової роботи.

Знання правильних відповідей на окремі завдання не впливає на характер наступних відповідей і не є підказкою до них.

Використання контрольних і тематичних робіт можливе на уроках контролю та корегування знань, практичного засвоєння знань, узагальнення та систематизації знань.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ .БУДОВА АТОМА»

Варіант І

Завдання 1-8 (по 0,5 бала, разом — 4 бали)

 1. Позначте прізвище вченого, ім'ям якого названо Періодичний закон:

а) Д. І. Менделєєв;

б) А. Авогадро;

в) А. Лавуазьє;

г) Е. Резерфорд.

 1. Укажіть елемент ІІІА групи:

а) Силіцій;

б) Галій;

в) Скандій;

г) Бор.

 1. Номер періоду вказує:

а) на атомний радіус;

б) на число електронів на останньому енергетичному рівні;

в) на заряд атома.

г) на число електронних шарів.

 1. Укажіть формулу вищого оксиду елемента VIA групи:

а) EO2; в) EO4;

б) EO3; г) E2O7.

 1. Чому дорівнює порядковий номер хімічного елемента?

а) Заряду ядра атома;

б) відносній атомній масі;

в) 1/12 масі атома Карбону.

 1. Порядковий номер 12 відповідає хімічному елементу:

а) Са; в) Мg;

б) Ва; г) Аl.

 1. Визначте протонне число хімічного елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить три електрони:

а) 6; в) 13;

б) 8; г) 20.

 1. Про який хімічний елемент іде мова: розташований у другому періоді, сьомій групі?

а) F; в) О;

б) Сl; г) С.

Завдання 9-11 (по 1 балу, разом — 3 бали)

 1. Розмістіть символи хімічних елементів за порядком збільшення електронів на зовнішньому енергетичному рівні:

а) Са,

б) С,

в) О;

г) К;

д) Al.

 1. У групі справа наліво:

а) металічні властивості посилюються, неметалічні послаблюються;

б) неметалічні властивості посилюються, металічні послаблюються;

в) радіус атома збільшується;

г) радіус атома зменшується;

д) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні збільшується.

 1. Однакову кількість електронних шарів мають атоми хімічних елементів з протонними числами:

а) 4 і 5;

б) 4 і 12;

в) 5 і 11;

г) 13 і 17.

Завдання 12-13 (по 1,5 бала, разом — 3 бали)

 1. Установіть відповідність між хімічними елементами та електронними формулами їхніх атомів.

Хімічні елементи

Електронні формули

1) Нітроген

а) 1s2 2s22 p63s23 р2

2) Карбон

б) 1s2 2s22 p63s23 p4

3) Сульфур

в) 1s2 2s2 2 p2


г) 1s2 2s2 2 p3

 1. Приведіть у відповідність колонки.

Група хімічних елементів

Приклад

1) Галогени

а) Калій

2) Лужні

б) Флуор

3) Інертні

в) Карбон


г) Криптон

Завдання 14 (2 бали)

 1. Хімічний елемент, що має будову зовнішнього електронного шару типу ns2np2, утворює летку сполуку з Гідрогеном, масова частка якого 5,2 %. Визначте цей елемент, складіть формулу вищого оксиду та леткої сполуки з Гідрогеном.

Варіант II

Завдання 1-8 (по 0,5 бала, разом — 4 бали)

 1. Позначте прізвище вченого, який запропонував планетарну модель будови атомів:

а) Е. Резерфорд;

б) Н. Бор;

в) А. Лавуазьє;

г) Д. І. Менделєєв.

 1. Укажіть елемент ІІБ групи:

а) Силіцій;

б) Галій;

в) Скандій;

г) Бор.

 1. Номер групи вказує:

а) на заряд атома;

б) на число електронних шарів;

в) на атомний радіус;

г) на число електронів на останньому енергетичному рівні.

 1. Укажіть формулу леткої сполуки з Гідрогеном елемента IVA групи:

а) EH3; в) E2H;

б) EH4; г) ЕН.

 1. Чому дорівнює заряд ядра атома хімічного елемента?

а) Кількості нейтронів;

б) сумі протонів та нейтронів;

в) кількості електронів.

 1. Формула вищого оксиду, утвореного хімічним елементом № 20:

а) R2O; в) R2O3;

б) RO; г) R2O5.

 1. Визначте нуклонне число хімічного елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить чотири електрони:

а) 19; в) 28;

б) 39; г) 20.

 1. Відносна атомна маса якого елемента визначається дробовим числом?

а) Феруму; в) Флуору;

б) Хлору; г) Силіцію.

Завдання 9-11 (по 1 балу, разом — 3 бали)

 1. Які ряди хімічних елементів розташовані за збільшенням атомного радіусу?

а) Sr, Са, Mg, Be;

б) С, N, O, F;

в) О, S, Se, Te;

г) Rb, К, Na, Li;

д) B, Al, Ga, In.

 1. У періоди згори донизу:

а) радіус атомів зменшується;

б) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні збільшується;

в) неметалічні властивості посилюються, металічні послаблюються;

г) металічні властивості посилюються, неметалічні послаблюються;

д) радіус атома збільшується.

 1. Однакову кількість електронів на останньому енергетичному мають атоми хімічних елементів з протонними числами:

а) 12 і 13;

б) 16 і 34;

в) 18 і 36;

г) 13 і 31.

Завдання 12-13 (по 1,5 бала, разом — 3 бали)

 1. Установіть відповідність між хімічними елементами та електронними формулами їхніх атомів.

Хімічні елементи

Електронні формули

1) Хлор

а) 1s2 2s22 p63s23 р1

2) Алюміній

б) 1s2 2s22 p63s23 p3

3) Фосфор

в) 1s2 2s2 2 p2


г) 1s22s22 p3

 1. Приведіть у відповідність колонки.

Група хімічних елементів

Формула вищого оксиду

1) ІІА

а) EO3

2) VIIA

б) ЕО

3) IVA

в) E2O7


г) EO2

Завдання 14 (2 бали)

 1. Оксид елемента ІА групи має відносну молекулярну масу 144, масова частка елемента 88,89 %. Визначити елемент та охарактеризувати його за місцем у періодичній системі.

Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити