Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

КОНТРОЛЬНІ ТА ТЕМАТИЧНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК I БУДОВА РЕЧОВИНИ»

Варіант І

Завдання 1-8 (по 0,5 бала, разом — 4 бали)

1. Вкажіть тип хімічного зв'язку в молекулі HCl:

а) ковалентний полярний;

б) йонний;

в) ковалентний неполярний.

2. Вкажіть формулу сполуки, в якій Сульфур проявляє ступінь окиснення +4:

а) H2S; в) Na2SO4;

б) H2SO3; г) S.

3. Визначте тип кристалічної ґратки у воді:

а) молекулярна;

б) атомна;

в) йонна;

г) металічна.

4. Як змінюється електронегативність у ряду хімічних елементів: F - Cl - Br -I?

а) Збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється.

5. Укажіть, за рахунок чого утворюється йонний зв'язок:

а) електростатичної взаємодії йонів;

б) спільних електронних пар;

в) взаємодії валентних електронів з катіонами кристалічних ґраток;

г) неподільної пари електронів.

6. Укажіть речовину з йонним зв'язком:

а) вода;

б) натрій оксид;

в) гідроген хлорид;

г) хлор.

7. Укажіть елемент, що має найбільшу електронегативність:

а) Si; в) C;

б) O; г) Na.

8. Укажіть символ елемента, з атомом якого Хлор утворює йонну сполуку:

а) Оксиген;

б) Натрій;

в) Гідроген;

г) Хлор.

Завдання 9-11 (по 1 балу, разом — 3 бали)

9. Визначте ступінь окиснення елементів у сполуках:

ZnCl2; Al2O3; NH3; KMnO4.

10. Складіть формули бінарних сполук відповідно до ступенів окиснення елементів:

а) К з О;

б) Cu+2 з Cl-1.

11. Укажіть валентність і ступінь окиснення атома Оксигену у формулі кисню:

а) ІІ,—2; в) І, 0;

б) ІІ, +2; г) ІІ, 0.

Завдання 12-13 (по 1,5 бала, разом — 3 бали)

12. Установіть відповідність між молекулами та типами їхніх зв'язків.

1) І2

а) Йонний

2) НСІ

б) Ковалентний неполярний

3) MgI2

в) Ковалентний полярний

4) Al


13. Установіть відповідність між формулою і ступенем окиснення Хлору.

1) Cl2

а) +7

2) Cl2O3

б) +3

3) Cl2O7

в) -5

4) KClO3

г) +5


д) 0

Завдання 14 (2 бали)

14. Складіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними елементами з протонними числами 13 та 8, визначте тип зв'язку утвореної сполуки, тип реакції та загальну суму коефіцієнтів рівняння.

Варіант II

Завдання 1-8 (по 0,5 бала, разом — 4 бали)

1. Вкажіть тип хімічного зв'язку в молекулі КІ:

а) ковалентний полярний;

б) йонний;

в) ковалентний неполярний.

2. Вкажіть формулу сполуки, в якій Нітроген проявляє ступінь окиснення +5:

а) NH3; в) NaNO2;

б) HNO3; г) N2.

3. Визначте тип кристалічної ґратки у графіті:

а) молекулярна;

б) атомна;

в) йонна;

г) металічна.

4. Як змінюється електронегативність у ряду хімічних елементів: Li - Be - C - N - O?

а) Збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється.

5. Укажіть, за рахунок чого утворюється ковалентний зв'язок:

а) неподільної пари електронів;

б) спільних електронних пар;

в) взаємодії валентних електронів з катіонами кристалічних ґраток;

г) електростатичної взаємодії йонів.

6. Укажіть речовину з металічним зв'язком:

а) мідь;

б) водень;

в) гідроген хлорид;

г) хлор.

7. Укажіть елемент, що має найбільшу електронегативність:

а) Si; в) C;

б) O; г) Na.

8. Укажіть символ елемента, з атомом якого Хлор утворює сполуку з ковалентним полярним типом зв'язку:

а) Калій;

б) Натрій;

в) Гідроген;

г) Алюміній.

Завдання 9-11 (по 1 балу, разом — 3 бали)

9. Визначте ступінь окиснення елементів у сполуках:

а) MgCl2; в) PH3;

б) Fe2O3; г) K2MnO4.

10. Складіть формули бінарних сполук відповідно до ступенів окиснення елементів:

а) Н з О;

б) Fe+3 з Cl-1.

11. Укажіть валентність і ступінь окиснення атома Гідрогену в молекулі води:

а) І, -1; в) І, 0;

б) ІІ, +1; г) І, +1.

Завдання 12-13 (по 1,5 бала, разом — 3 бали)

12. Установіть відповідність між молекулами та типами їхніх зв'язків.

1) Сu

а) Ковалентний полярний

2) H2O

б) Ковалентний неполярний

3) КІ

в) Йонний

4) I2


13. Установіть відповідність між формулою і ступенем окиснення Мангану:

1) MnO

a) 0

2) KMnO4

б) +3

3) Mn

в) -7

4) Mn2O3

г) +7


Д) +2

Завдання 14 (2 бали)

14. Складіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними елементами з протонними числами 11 та 17, визначте тип зв'язку утвореної сполуки, тип реакції та загальну суму коефіцієнтів рівняння.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити