Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

КОНТРОЛЬНІ ТА ТЕМАТИЧНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ПИСЬМОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН і ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА» ТА «ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ»

Завдання 1-8 — тестові, кожне завдання — по 0,5 бала, завдання 9-11 — по 1 балу; завдання 12-13 оцінюють по 1,5 бала, разом за тринадцять правильно виконаних завдань — 10 балів. Завдання 14 пропонуємо виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, та оцінюємо у 2 бали. Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Варіант І

1. Періодична система хімічних елементів складається:

а) із 7 груп і 8 періодів;

б) з 8 груп і 7 періодів;

в) із 7 груп і 7 періодів;

г) з 8 груп і 10 періодів.

2. Перша група періодичної системи називається:

а) галогени;

б) лужні метали;

в) інертні.

3. Укажіть елемент великого періоду:

а) Купрум;

б) Кальцій;

в) Хром;

г) Манган.

4. Максимальне число електронів, які можуть займати 3 s-підрівень:

а) 1;

б) 4;

в) 3;

г) 2.

5. Укажіть причину, завдяки якій алмаз має високу твердість:

а) складається з атомів Карбону;

б) має атомну кристалічну ґратку;

в) не має забарвлення;

г) має високу температуру плавлення.

6. Ізотопи елемента відрізняються:

а) числом нейтронів;

б) порядковим номером;

в) числом валентних електронів;

г) числом протонів.

7. Укажіть тип зв'язку, що утворюється між атомами Натрію та Сульфуру:

а) йонний;

б) ковалентний неполярний;

в) металевий;

г) ковалентний полярний.

8. Хімічний зв'язок утворюється за рахунок:

а) атомів;

б) протонів;

в) нейтронів;

г) електронів.

9. Визначте ряди елементів, записані за порядком зменшення атомного радіусу:

а) F, O, N, C;

б) C, Si, Ge, Sn;

в) Sr, Ca, Mg, Be;

г) I, Br, CI, F.

10. Хімічним елементам, що утворюють типові неметали, відповідає такий склад зовнішнього шару:

а) 3s1;

б) 3s2 3 р2;

в) 2s2 2 р5;

г) 2s2 2 р1.

11. Напишіть електронну будову йонів:

а) Mg2+___________

б) F-

а) за числом електронів;

б) за числом протонів;

в) за числом нейтронів;

г) за порядковим номером.

12. Визначте ступені окиснення елементів:

а) NH3;

б) H3PO4;

в) Ca (NO3)2;

г) N2O.

13. Приведіть у відповідність колонки.

Тип хімічного зв'язку

Приклад

1) H2O

а) Ковалентний полярний

2) KF

б) Ковалентний неполярний

3) H2

в) Йонний

4) Mg


14. Зовнішній енергетичний рівень елемента має будову типу ns2np1, молекулярна маса вищого оксиду зазначеного елемента становить 102. Визначте елемент, охарактеризуйте його за місцем у періодичній системі хімічних елементів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити