Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

КОНТРОЛЬНІ ТА ТЕМАТИЧНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ПИСЬМОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА» ТА «ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ»

Завдання 1-8 — тестові, кожне завдання — по 0,5 бала, завдання 9-11 — по 1 балу; завдання 12-13 оцінюють по 1,5 бала, разом за тринадцять правильно виконаних завдань — 10 балів. Завдання 14 пропонуємо виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, та оцінюємо у 2 бали. Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Варіант і

1. Розташування Калію в періодичній системі:

а) 4 період і ІV група;

б) 4 період і І група;

в) 4 період і ІІ група;

г) 1 період і ІV група.

2. Сьома група періодичної системи називається:

а) лужні метали;

б) галогени;

в) інертні.

3. Укажіть елемент-галоген:

а) Купрум;

б) Кальцій;

в) Хлор;

г) Манган.

4. Позначте число електронів, що може міститися на р-підрівні електронної оболонки атомів:

а) 2; в) 6;

б) 3; г) 8.

5. До складу ядра атома входять:

а) протони й електрони;

б) нейтрони й електрони;

в) протони та нейтрони.

6. Укажіть властивість, характерну для речовин, що мають молекулярний тип кристалічної ґратки:

а) мають велику твердість, дуже високі температури кипіння і плавлення;

б) за стандартних умов — тверді речовини;

в) мають невелику твердість, легкоплавкі, леткі;

г) мають високу температуру плавлення.

7. Вкажіть речовину, в якій ступінь окиснення елемента не відповідає його валентності:

а) H2O;

б) K2O;

в) CO2;

г) P2O5.

8. Укажіть тип зв'язку, що утворюється між атомами Гідрогену та Оксигену:

а) ковалентний полярний;

б) ковалентний неполярний;

в) металевий;

г) йонний.

9. Визначте ряди елементів, записаних за порядком збільшення електронегативності:

а) I, Br, Cl, F;

б) C, Si, Ge, Sn;

в) Те, Sе, S, О;

г) F, O, N, C.

10. Хімічним елементам, що утворюють типові метали, відповідає такий склад зовнішнього шару:

а) 2s2; в) 2s22 р1;

б) 2s22 р4; г) 3s2 3 p5.

11. Напишіть електронну будову йонів:

а) C+4 +

б) O-2

12. Визначте ступені окиснення елементів:

а) K2O; в) Cl2O7;

б) B2O3; г) KClO3.

13. Установіть відповідність між хімічними елементами та електронними формулами їхніх атомів.

Хімічні елементи

Електронні формули

1) Сульфур

а) 1s2 2s22 p63s23 р3

2) Нітроген

б) 1s2 2s22 p63s23 p4

3) Фосфор

в) 1s2 2s2 2 p2


г) 1s22s22 p3

14. Масова частка елемента IVA групи в його вищому оксиді дорівнює 46,67%. Визначте елемент, охарактеризуйте його за місцем у періодичній системі хімічних елементів.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити