Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

КОНТРОЛЬНІ ТА ТЕМАТИЧНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ОКСИДИ Й КИСЛОТИ»

Оцінювання: завдання 1-4 — по 0,5 бала; завдання 5-9 — по 1 балу; завдання 10-11 — по 1,5 бала; завдання 12 — 2 бали. Максимальна оцінка за правильно виконану роботу — 12 балів.

Варіант І

1. До складу молекул кислот завжди входить елемент:

а) Оксиген;

б) Гідроген;

в) Фосфор;

г) Нітроген.

2. Формула калій оксиду:

а) СаО; в) K2O;

б) Ca2O; г) КО.

3. Формула нітратної кислоти:

а) NaOH; в) N2O5;

б) HNO3; г) AgNO3.

4. Найпоширеніший оксид у природі:

а) Al2O3; в) H2O;

б) СаО; г) Fe2O3.

5. До основних оксидів належать:

а) SiO2;

б) CO2;

в) CuO;

г) Na2O.

6. H2SO4 — це кислота:

а) сульфатна;

б) нітратна;

в) хлоридна;

г) сульфітна.

7. Складіть формули оксидів таких елементів:

а) Натрій;

б) Ферум (ІІІ);

в) Фосфор (ІІІ);

г) Карбон (ІІ).

8. Яке з наведених тверджень не є характерним для кислот?

а) Змінюють забарвлення індикаторів;

б) майже всі кислоти безбарвні;

в) взаємодіють з кислотними оксидами;

г) взаємодіють з основними оксидами.

9. Випишіть формули тих речовин, які належать до оксидів. Назвіть їх.

Na3PO4, SO2, Cr2, O3, HCl, P2O3, LiOH, PbO, Ag2O, Ca(OH)2, CuO.

10. Складіть рівняння можливих реакцій сульфатної кислоти:

а) з цинком;

б) з магній оксидом;

в) зі сріблом.

11. Закінчіть рівняння хімічних реакцій, укажіть їхні типи:

а) SO3 + H2O

б) Mg + H2SO4

в) CaO + CO2

12. Яка маса фосфор (V) оксиду прореагувала з водою, якщо в результаті утворилося 9,8 г фосфатної кислоти?

Варіант II

1. До складу молекул оксидів завжди входить елемент:

а) Нітроген; в) Фосфор;

б) Гідроген; г) Оксиген.

2. Укажіть ряд хімічних формул, у якому розміщено тільки формули кислот, назвіть їх:

а) SO2, Ba (OH )2, NaCl;

б) HCl, H3PO4, H2SO4;

в) HNO3, KOH, H2O.

3. Формула плюмбум(П) оксиду:

а) Pb2SO4; в) PbCl2;

б) РbО; г) PbO2.

4. Вкажіть речовину, яка на Землі перебуває в рідкому, твердому й газоподібному стані:

а) SiO2; в) NaCl;

б) H2O; г) Al2O3.

5. До кислотних оксидів належать:

а) SO2; в) CаO;

б) CO2; г) FeО.

6. Користуючись витискувальним рядом металів, визначте, який метал витісняє водень із кислот:

а) Ag; в) Au;

б) Hg; г) Mn.

7. Складіть формули оксидів таких елементів:

а) Алюміній;

б) Нітроген(ІІІ);

в) Ферум(ІІІ);

г) Силіцій (IV).

8. Обчисліть молекулярну масу магній оксиду:

а) 40 г/моль;

б) 24 г/моль;

в) 20 г/моль.

9. Випишіть формули тих речовин, які належать до оксидів. Назвіть їх.

K2O, H3PO4, B2O3, СО, CuSO4, КОН, PbO2, Cl2O7, NO2.

10. Напишіть рівняння можливих реакцій взаємодії хлоридної кислоти:

а) з цинк оксидом;

б) з ферум (ІІ) гідроксидом;

в) із золотом.

11. Закінчіть рівняння хімічних реакцій, укажіть їхні типи:

а) CO2 + H2O

б) Ca + H2SO4

в) Na2O + SO2

12. Яка маса сульфур (IV) оксиду прореагувала з водою, якщо в результаті утворилося 0,82 г сульфітної кислоти?






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити