Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

КОНТРОЛЬНІ ТА ТЕМАТИЧНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ОСНОВИ Й СОЛІ»

Оцінювання: завдання 1-4 — по 0,5 бала; завдання 5-9 — по 1 балу; завдання 10-11 — по 1,5 бала; завдання 12 — 2 бали. Максимальна оцінка за правильно виконану роботу — 12 балів.

Варіант І

1. Виберіть правильне, на вашу думку, закінчення твердження: Солі — сполуки, які складаються:

а) з атомів металічних елементів та гідроксильних груп;

б) з атомів металічних елементів і кислотних залишків;

в) з атомів Гідрогену й кислотних залишків.

2. До основ належить речовина:

а) CO2; в) КОН;

б) H2S; г) CaCl2.

3. Визначте колір метилового оранжевого в розчині лугу:

а) рожевий; в) жовтий;

б) оранжевий; г) безбарвний.

4. Укажіть сіль, малорозчинну у воді:

а) КОН; в) Na2CO3;

б) BaSO4; г) BaSO4.

5. Обчислить і вкажіть кількість речовини у 8 г натрій гідроксиду:

а) 0,1 моль; в) 0,2 моль;

б) 0,5 моль; г) 0,25 моль.

6. Проставте валентність кислотних залишків і складіть формули солей:

а) СаСІ; в) Са CO3;

б) Na PO4; г) AlS.

7. Виберіть формули лугів і напишіть їхні хімічні назви:

а) Ca (OH)2;

б) K2O;

в) NaОН;

г) Ba (OH )2.

8. Складіть рівняння реакції між ферум(ІІ) хлоридом і натрій фосфатом, укажіть загальну суму коефіцієнтів і назви продуктів реакції.

9. Напишіть формули речовин:

а) алюміній сульфат;

б) магній гідроксид;

в) калій хлорид;

г) ферум(ІІІ) гідроксид.

10. Установіть відповідність між формулами речовин і класами неорганічних сполук, укажіть назви речовин.

а) Основи:__________________

б) Солі:____________________

N2O, CO, Ca(NO3)2, K2S, Mg(OH)2, PbO, Al(OH)3, SiCl4, Na2SO3, KOЗН, Na2CO3, Ba (OH)2.

11. Допишіть рівняння реакцій. Укажіть назви речовин і суму коефіцієнтів:

а) Zn (OH )2 + HCl сума коефіцієнтів_

б) MgO + SO3 сума коефіцієнтів_____

в) NaOH + CaCl2 сума коефіцієнтів___

12. Унаслідок взаємодії натрій нітрату із сульфатною кислотою одержали 2,7 г нітратної кислоти. Скільки натрій нітрату прореагувало?

Варіант II

1. Виберіть правильне, на вашу думку, закінчення твердження: Основи — сполуки, які складаються:

а) з атомів металічних елементів і кислотних залишків;

б) з атомів металічних елементів та гідроксильних груп;

в) з атомів Гідрогену й кислотних залишків.

2. До солей належить речовина:

а) K2CO3; в) H2O;

б) H2S; г) CаО.

3. Визначте колір фенолфталеїну в розчині лугу:

а) безбарвний; в) жовтий;

б) оранжевий; г) рожевий.

4. Укажіть формулу нерозчинної у воді основи:

а) КОН; в) Na2CO3;

б) BaSO4; г) Cu (OH).

5. Обчислить і вкажіть масу барій гідроксиду, кількість речовини якого становить 0,5 моль:

а) 85,5 г; в) 137 г;

б) 68,5 г; г) 13,7 г.

6. Складіть формули солей Барію, які містять залишки кислот:

а) хлоридної;

б) сульфідної;

в) нітратної;

г) ортофосфатної.

7. Виберіть основи, нерозчинні у воді, та напишіть їхні хімічні назви:

а) Ca (OH)2; в) СuОН;

б) КОН; г) Ba (OH)2.

8. Складіть рівняння реакції між калій гідроксидом і ортофосфатною кислотою, розрахуйте загальну суму коефіцієнтів, укажіть назви продуктів реакції.

9. Напишіть формули речовин:

а) ферум(ІІ) гідроксиду;

б) натрій сульфату;

в) алюміній хлорид;

в) магній нітрату.

10. Установіть відповідність між формулами речовин і класами неорганічних сполук, укажіть назви речовин:

а) Основи:__________________

б) Солі:____________________

H2SO4, KNO2, SO2, NO, NaOH, Na2O, BaO, Ca3 (PO4), N2O5, Na2CO3, КОН, K2SO3.

11. Допишіть рівняння реакцій. Укажіть назви речовин і суму коефіцієнтів:

а) KOH + MgCl2 сума коефіцієнтів________________

б) Ca (OH)2 + HCl сума коефіцієнтів__ _____________

в) SO3 + Na2O сума коефіцієнтів__________________

12. У розчин, який містить сульфатну кислоту занурили шматочок алюмінію масою 3,24 г. Скільки алюміній сульфату утворилося?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити