Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОСНОВ I СОЛЕЙ - ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ

Варіант I

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть клас складних речовин, що складаються з атомів металу й кислотних залишків:

а) оксиди; в) кислоти;

б) основи; г) солі.

2. Вкажіть речовину, що взаємодіє з водою з утворенням лугу:

а) натрій оксид;

б) залізо за нагрівання;

в) сульфур (IV) оксид;

г) карбон (IV) оксид.

3. Вкажіть формулу речовини, що взаємодіє з кислотами з утворенням солі:

а) Mg; в) CaCO3;

б) Fe; г) CaO.

4. Виберіть ряд солей, розчини яких унаслідок взаємодії з розчином натрій гідроксиду утворюють нерозчинні у воді основи:

а) NaCl, CuCl2, MgCl2;

б) AlCl3, ZnCl2, MgCl2;

в) Al2 (SO4 )3, Na2SO4, MgCl2;

г) CaCl2, NaNO3, NaNO3.

5. Вкажіть промисловий спосіб одержання солей:

а) із природних сполук;

б) взаємодія солей між собою;

в) взаємодія лугів з кислотними оксидами;

г) взаємодія металів з кислотами.

6. Вкажіть схему реакції, в результаті якої утворюються дві нові солі:

а) Fe + Cl2 в) Fe (OH)3 + HCl

б) Fe + HCl г) Fe2 (SO4)3 + BaCl2

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Вкажіть класи речовин, у результаті взаємодії яких утворюються солі:

а) основні й кислотні оксиди;

б) основа й кислота;

в) сіль і луг;

г) сіль і кислота.

8. Вкажіть схеми реакцій, у результаті яких утворюється осад:

а) NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3

б) Na2SO4+ KOH NaOH + K2SO4

в) Na2SO3 + HCl H2SO3 + NaCl

г) Na2SO4 + BaCl2 NaCl + BaSO4

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції.

1) K2O + H2O

а) CaCl2 + Fe (OH )2

2) KOH + ZnSO4

б) KOH + H2

3) K + H2O

в) K2SO4 + Zn (OH)2

4) Ca (OH)2 + FeCl2

г) КОН

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції.

1) CuSO4 + Fe

а) BaSO4 + HCl

2) NaOH + ZnSO4

б) KCl + H2O + SO2

3) HCl + K2SO3

в) Na2SO4 + Zn (OH)2

4) BaCl2 + H2SO4

г) Cu + FeSO4

Варіант II

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть клас складних речовин, що складаються з атомів металу та гідроксогруп:

а) оксиди; в) кислоти;

б) основи; г) солі.

2. Вкажіть речовину, що взаємодіє з водою з утворенням лугу:

а) натрій сульфат;

б) калій;

в) цинк за нагрівання;

г) фосфор (V) оксид.

3. Вкажіть ряд, у якому всі оксиди внаслідок розчинення у воді утворюють луг:

а) Na2O, BaO, K2O;

б) Na2O, CuO, NO;

в) CO, ZnO, CaO;

г) CaO, ZnO, FeO.

4. Вкажіть ряд солей, що входять до складу природних сполук:

а) FeCl2, FeCl3, CrCl2, ZnCl2;

б) NaHCO3, AgCl, KNO3, FeCl2;

в) CaCO3, MgCO3, CaSO4, NaCl;

г) CaCO3, FeCl2, BaCl2, BaSO4.

5. Вкажіть промисловий спосіб одержання солей:

а) взаємодія солей між собою;

б) сплавлення основних і кислотних оксидів;

в) взаємодія лугів з кислотними оксидами;

г) взаємодія металів з кислотами.

6. Вкажіть схему реакції, в результаті якої утворюється ферум(ІІ) хлорид:

а) Fe + Cl2 в) Fe(OH)3+ HCl

б) Fe + HCl г) Fe2 (SO4)3 + BaCl2

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Вкажіть пари реактивів, у результаті взаємодії яких утворюється кальцій сульфат:

а) CaO та SO2;

б) Ca (OH )2 та SO3;

в) CaCO3та H2SO4;

г) Ca (OH)2 та H2SO4.

8. Вкажіть типи реакцій, у результаті яких утворюються солі:

а) сполучення; в) заміщення;

б) розкладу; г) обміну.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції.

1) Na2O + H2O

а) BaCl2 + Fe (OH)2

2) NaOH + ZnSO4

б) NaOH + H2

3) Na + H2O

в) Na2SO4 + Zn (OH)2

4) Ba(OH) + FeCl2

г) NaOH

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції.

1) CuSO4 + Mg

а) CaSO4 + HCl

2) KOH + ZnSO4

б) KCl + H2O + SO2

3) HCl + K2SO3

в) K2SO4 + Zn (OH)2

4) CaCl2 + H2SO4

г) Cu + MgSO4


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити