Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ГЕНЕТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ОСНОВНИМИ КЛАСАМИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть правильне тлумачення поняття «генетичний зв'язок»:

а) перетворення речовин одного класу на речовини інших класів;

б) хімічні властивості речовин;

в) можливість одержання складних речовин із простих;

г) взаємозв'язок простих і складних речовин усіх класів неорганічних сполук.

2. Вкажіть загальну схему генетичного ряду неметалу:

а) метал основний оксид луг сіль;

б) метал амфотерний оксид сіль нерозчинна основа;

в) неметал кислотний оксид кислота сіль;

г) сіль нерозчинна основа оксид метал.

3. Вкажіть загальну схему генетичного ряду малоактивного металу:

а) метал основний оксид луг сіль;

б) метал амфотерний оксид сіль нерозчинна основа;

в) неметал кислотний оксид кислота сіль;

г) сіль нерозчинна основа оксид метал.

4. Вкажіть генетичний ряд Сульфуру:

а) C CO2 H2CO3 CaCO3

б) S SO2 H2SO3 CaSO3

в) P P2O5 H3PO4 Na3PO4

г) Na Na2O NaOH Na2SO4

5. Вкажіть генетичний ряд Карбону:

а) C CO2 H2CO3 CaCO3

б) P P2O5 H3PO4 Na3PO4

в) Na Na2O NaOH Na2SO4

г) S SO2 H2SO3 CaSO3

6. Вкажіть генетичний ряд Калію:

а) K K2O KOH K2SO4

б) Ca CaO Ca (OH)2 CaSO4

в) Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2

г) Na Na2O NaOH Na2SO4

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Вкажіть речовини, що взаємодіють із солями:

а) метали, активніші, ніж метал, що утворює сіль;

б) луги, якщо утворюється осад;

в) кислота, якщо випадає осад або виділяється газ;

г) солі, якщо утворюється осад.

8. Вкажіть рівняння реакцій, що перебігають до кінця:

а) Zn (OH )2 + NaOH

б) Mg + ZnSO4

в) Hg + KOH

г) CO2 + HCl

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть послідовність типів хімічних реакцій у перетворенні:

Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2 CuCl2

а) заміщення; в) розкладу;

б) сполучення; г) обміну.

10. Установіть послідовність додавання реактивів у генетичному ряді:

Cu CuO CuSO4 Cu (OH)2 CuCl2:

а) NaOH; в) H2SO4;

б) O2; г) На.

Варіант II

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть загальну схему генетичного ряду активного металу:

а) метал основний оксид луг сіль;

б) метал амфотерний оксид сіль нерозчинна основа;

в) неметал кислотний оксид кислота сіль;

г) сіль нерозчинна основа оксид метал.

2. Вкажіть загальну схему генетичного ряду неметалу:

а) метал основний оксид луг сіль;

б) неметал кислотний оксид кислота сіль;

в) метал амфотерний оксид сіль нерозчинна основа;

г) сіль нерозчинна основа оксид метал.

3. Вкажіть генетичний ряд Купруму:

а) K K2O KOH K2SO4

б) Ca CaO Ca(OH)2 CaSO4

в) Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2

г) Na Na2O NaOH Na2SO4

4. Вкажіть генетичний ряд Фосфору:

а) C CO2 H2CO3 CaCO3

б) S SO2 H2SO3 CaSO3

в) P P2O5 H3PO4 Na3PO4

г) Na Na2O NaOH Na2SO4

5. Вкажіть генетичний ряд Натрію:

а) C CO2 H2CO3 CaCO3

б) S SO2 H2SO3 CaSO3

в) P P2O5 H3PO4 Na3PO4

г) Na Na2O NaOH Na2SO4

6. Вкажіть генетичний ряд Кальцію:

а) K K2O KOH K2SO4

б) Ca CaO Ca (OH)2 CaSO4

в) Cu CuO CuSO4 Cu(OH)

г) Na Na2O NaOH Na2SO4

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Вкажіть речовини, що взаємодіють з кислотами:

а) метали, що стоять у ряді напруг до водню;

б) основні оксиди;

в) кислотні оксиди;

г) основи.

8. Вкажіть рівняння реакцій, що перебігають до кінця:

а) Cu (OH)2 + NaOH

б) Fe + CuSO4

в) BaO + KOH

г) Zn + HCl

Завдання на встановлення відповідності

9. Вкажіть послідовність типів хімічних реакцій у перетворенні:

CaO Ca (OH)2 CaCl2 CaCO3 CaO:

а) розкладу; в) заміщення;

б) сполучення; г) обміну.

10. Установіть послідовність додавання реактивів у генетичному ряді:

Na Na2O NaOH Na2SO4 NaNO3:

а) H2SO4;

б) O2;

в) H2O;

г) Ba (NO3)2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити