Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

САМОСТІЙНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
САМОСТІЙНА РОБОТА «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА»

Т. В. Кривогуз, учитель хімії ІІ категорії Конотопської ЗОШ № 14

Метою запропонованих самостійних робіт є надання допомоги вчителю у здійсненні контролю та корегування знань учнів 8 класу у зв'язку з переходом на навчання за новою програмою «Хімія. 7-9».

Самостійні роботи допоможуть учителю активізувати роботу учнів та перевірити ступінь засвоєння матеріалу учнями в процесі вивчення курсу хімії у 8 класі. Зміст самостійних робіт відповідає новому Державному стандарту (2011 р.) та програмі (2015 р.).

Запропоновано п'ять самостійних робіт, по два варіанти в кожній. Завдання варіантів подібні за змістом і характером дій, що повинні виконати учні. Це дає можливість одночасно організувати учнів класу, забезпечити умови для індивідуальної або групової роботи.

Використання завдань для самостійної роботи можливе на різних етапах уроку (перевірка домашнього завдання, активізація знань, практичне засвоєння знань, закріплення вивченого, узагальнення та систематизація знань), а також під час роботи з підручником на уроках і як домашні завдання.

САМОСТІЙНА РОБОТА «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА»

Варіант І

Завдання 1-4 містять по чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Правильна відповідь на кожне завдання — 0,5 бала.

1. Вкажіть прізвище вченого, автора «правила октав»:

а) Й. В. Деберейнер; в) О. Е. Шанкуртуа;

б) Дж. Ньюлендс; г) Ю. Л. Мейєр.

2. Вкажіть елементи VIIA групи:

а) Li, Na, K, Rb, Cs, Fr;

б) F, Cl, Br, I, At;

в) Be, Mq, Ca, Sr, Ba, Ra;

г) He, Ne, Ar, Kr, Xe, Ra.

3. Укажіть електронну конфігурацію Аргону:

а) 1s22s22 p63s23 р4; в) 1s22s22 p63s23 р6;

б) 1s2 2s2 2 p63s2; г) 1s2 2s2 2 p6.

4. Укажіть місце елемента в періодичній системі за його електронною формулою ...3s22:

а) 2 період, ІІА група;

б) 3 період, IVВ група;

в) 2 період, VIIA група;

г) 3 період, IVA група.

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. Кожна правильна відповідь — 0,5 бала.

5. Установіть відповідність між загальними формулами оксидів та формулами сполук з Гідрогеном.

Формула оксидів

Формула сполук з Гідрогеном

1) RO2

а) HR

2) R2O5

б) H2R

3) RO3

в) H3R

4) R2O7

г) RH4

6. Установіть відповідність між електронними конфігураціями та назвами елементів.

1) 1s2 2s22 p63s23 p4

а) Нітроген

2) 1s2 2s2 2 p63s23 p6

б) Аргон

3) 1s2 2s2 2 p63s2

в) Фосфор

4) 1s2 2s2 2 p63s23 p3

г) Сульфур


д) Магній

Завдання 7-8 передбачають написання відповіді на поставлені питання.

7. Обчисліть молярну масу гідроксиду елемента, розташованого в III групі 3-го періоду. Складіть його характеристику за місцем у періодичній системі та будовою атома. (З бали)

8. Елемент, вищий оксид якого відповідає формулі EO3, утворює з Гідрогеном сполуку, масова частка Гідрогену в якій становить 2,47%. Який це елемент? (З бали)

Варіант II

Завдання 1-4 містять по чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Правильна відповідь на кожне завдання — 0,5 бала.

1. Вкажіть прізвище вченого, який уперше розташував елементи за порядком збільшення їх атомних мас:

а) Й. В. Деберейнер;

б) Дж. Ньюлендс;

в) О. Е. Шанкуртуа;

г) Д. І. Менделєєв.

2. Вкажіть ряд елементів, що у сполуках проявляють валентність ІІ:

а) He, Ne, Ar, Kr, Xe, Ra;

б) Be, Mq, Ca, Sr, Ba, Ra;

в) F2, Cl2, Br2, I2, At;

г) Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

3. Укажіть електронну конфігурацію Магнію:

а) 1s2 2s2 2 p63s23 p4;

б) 1s2 2s2 2 p63s2;

в) 1s22s22 p63s23 p6;

г) 1s2 2s2 2 p6.

4. Укажіть місце елемента в періодичній системі за його електронною формулою ...3s23 р5:

а) 2 період, IIА група;

б) 3 період, IVВ група;

в) 2 період, VIIA група;

г) 3 період, VIIA група.

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. Кожна правильна відповідь — 0,5 бала.

5. Установіть відповідність між загальною формулою вищого оксиду та символом хімічного елемента.

Загальна формула

Символ

1) R2O

а) Si

2) R2O3

б) Ca

3) RO

в) Al

4) RO3

г) Li

6. Установіть відповідність між електронними формулами та назвами елементів.

1) 1s2 2s2 2 p63s23 p2

а) Бор

2) 1s22s22 p63s23 p64s1

б) Сульфур

3) 1s22s22 p1

в) Кальцій

4) 1s22s22 p63s23 p4

г) Калій

д) Силіцій

Завдання 7-8 передбачають написання відповіді на поставлені питання.

7. В оксиді тривалентного металічного елемента масова частка Оксигену становить 47,1%. Який це метал? (3 бали)

8. Обчисліть молярну масу оксиду елемента головної підгрупи VIA підгрупи, 3-го періоду. Складіть його характеристику за місцем у періодичній системі та будовою. (З бали)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити