Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

САМОСТІЙНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
САМОСТІЙНА РОБОТА «ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ»

Варіант I

Завдання 1-4 містять по чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Правильна відповідь на кожне завдання — 0,5 бала.

1. Вкажіть формулу сполуки, в якій Манган проявляє ступінь окиснення +6:

а) КМnО; в) K2MnO;

б) МnО; г) MnSO4.

2. Вкажіть назву частинки, яка утворюється під час приєднання електронів до атома:

а) молекула; в) катіон;

б) йон; г) аніон.

3. Тип хімічного зв'язку в молекулі бромоводню:

а) ковалентний полярний;

б) ковалентний неполярний;

в) йонний.

4. Ступінь окиснення Хлору не збігається з валентністю:

а) Cl2;

б) НСl;

в) NaСn.

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. Кожна правильна відповідь — 0,5 бала.

5. Установіть відповідність між символом елемента та кількістю зв'язків, що він утворює з такими самими атомами.

Елемент

Кількість зв'язків

1) O

а) Три

2) N

б) Два

3) C

в) Один

4) F

г) Чотири

6. Установіть відповідність між формулою речовини та видом зв'язку.

Формула

Вид зв'язку

1) SO2

а) Металічний

2) H2

б) Ковалентний неполярний

3) CsBr

в) Ковалентний полярний

4) Fe

г) Йонний

Завдання 7-9 передбачають написання відповіді на поставлені питання.

7. Допишіть рівняння реакцій, укажіть рівняння окисно-відновної реакції. Вкажіть суму коефіцієнтів для неї. (1 бал)

Na + H2O

Na2O + HNO3

8. Обчисліть масу цинку, необхідного для отримання 6,8 г цинк хлориду в реакції цинку з хлором. (2 бали)

9. Під час взаємодії металу масою 1,11 г, який має ступінь окиснення +1, з водою утворюється водень масою 0,16 г. Визначте метал. Покажіть перехід електронів. (3 бали)

Варіант II

Завдання 1-4 містять по чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Правильна відповідь на кожне завдання — 0,5 бала.

1. Вкажіть формулу сполуки, у якій Нітроген виявляє ступінь окиснення +4:

а) NH3; в) Mg3N2;

б) NO2; г) HNO2.

2. Вкажіть назву зарядженої частинки:

а) атом; в) йон;

б) молекула; г) ізотоп.

3. Тип хімічного зв'язку в молекулі кухонної солі:

а) ковалентний полярний;

б) ковалентний неполярний;

в) йонний.

4. Ступінь окиснення Гідрогену не збігається з валентністю:

а) H2O;

б) H2SO4;

в) Н2.

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. Кожна правильна відповідь — 0,5 бала.

5. Установіть відповідність між символом елемента та кількістю зв'язків, що він утворює з атомами Гідрогену.

Елемент

Кількість зв'язків

1) Cl

а) Один

2) Р

б) Чотири

3) S

в) Три

4) Si

г) Два

6. Установіть відповідність між формулою речовини та видом зв'язку.

Формула

Вид зв'язку

1) H2S

а) Ковалентний неполярний

2) H2

б) Ковалентний полярний

3) Na2S

в) Йонний

4) Na

г) Металічний

Завдання 7-9 передбачають написання відповіді на поставлені питання.

7. Допишіть рівняння реакцій, укажіть рівняння окисно-відновної реакції. Вкажіть суму коефіцієнтів для неї. (1 бал)

Cu + Hg (NO3 )2

CuO + HNO3

8. Який об'єм O2 можна отримати прожарюванням 19,7 г KMnO? (2 бали)

9. Під час взаємодії одновалентного металу масою 92 г з хлором отримали хлорид металу масою 23,4 г. Визначте метал. Покажіть перехід електронів. (З бали)

ть його характеристику за місцем у періодичній системі та будовою. (З бали)


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити