Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

САМОСТІЙНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
САМОСТІЙНА РОБОТА «КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ»

Варіант І

Завдання 1-4 містять по чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Правильна відповідь на кожне завдання — 0,5 бала.

1. Укажіть число молекул у 3 моль води:

а) 18,06 ∙ 1024; в) 6,02 ∙ 1023;

б) 1,806 ∙ 1024; г) 3,01 ∙ 1023.

2. Вкажіть кількість речовини кисню масою 64 г:

а) 1 моль; в) 3 моль;

б) 2 моль; г) 4 моль.

3. Укажіть формулу газу, важчого за повітря:

а) СО; в) N2;

б) CO2; г) He.

4. Укажіть молярну масу газу, густина якого за воднем дорівнює 21:

а) 42 г/моль; в) 64 г/моль;

б) 44 г/моль; г) 71 г/моль.

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. Кожна правильна відповідь — 0,5 бала.

5. Установіть відповідність між кількістю молекул та їхньою масою.

Кількість молекул

Маса

1) 36,12 ∙ 1023 молекул кисню

а) 108 г

2) 36,12 ∙ 1023 молекул водню

б) 288 г

3) 36,12 ∙ 1023 молекул озону

в) 12 г

4) 36,12 ∙ 1023 молекул води

г) 192 г

6. Установіть відповідність між об'ємом газу та кількістю молекул цього газу.

Об'єм

Кількість молекул

1) 44,8 л

а) 15,05 ∙ 1023

2) 33.6 л

б) 6,02 ∙ 1023

3) 22,4 л

в) 9,03 ∙ 1023

4) 56 л

г) 12,04 ∙ 1023

Завдання 7-8 передбачають написання відповіді на поставлені питання.

7. Для порції пропену C3H6, маса якого становить 84 г, обчисліть:

а) кількість речовини газу;

б) об'єм цієї порції пропену. (3 бали)

8. Відносна густина газу X за гелієм становить 4,25. Обчисліть молярну масу газу X. (З бали)

Варіант ІІ

Завдання 1-4 містять по чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Правильна відповідь на кожне завдання — 0,5 бала.

1. Укажіть число молекул у 0,05 моль азоту:

а) 6,06 ∙ 1024; в) 3,03 ∙ 1024;

б) 6,02 ∙ 1022; г) 3,01 ∙ 1022.

2. Вкажіть кількість речовини кальцію масою 80 г:

а) 1 моль; в) 3 моль;

б) 2 моль; г) 4 моль.

3. Укажіть формулу газу, що легший за повітря:

а) H2S; в) NH3;

б) SiH4; г) SO2.

4. Укажіть молярну масу газу, густина якого за нормальних умов становить 1,964 г/л:

а) 32 г/моль; в) 28 г/моль;

б) 44 г/моль; г) 71 г/моль.

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. Кожна правильна відповідь — 0,5 бала.

5. Установіть відповідність між масою речовини та її кількістю.

Маса речовини

Кількість речовин

1) 96 г кисню

а) 1,5 моль

2) 96 г озону

б) 2 моль

3) 10 г водню

в) 3 моль

4) 42 г азоту

г) 5 моль

6. Установіть відповідність між масою та об'ємом газів.

Маса

Об'єм

1) 13,2 г вуглекислого газу

а) 4,48 л.

2) 0,2 г водню

б) 11,2 л

3) 6,4 г кисню

в) 2,24 л

4) 14 г азоту

г) 6,72 л

Завдання 7-8 передбачають написання відповіді на поставлені питання.

7. Для порції чадного газу СО, маса якого становить 1,4 г, обчисліть:

а) кількість речовини газу:

б) об'єм цієї порції газу. (З бали)

8. Відносна густина газу X за киснем становить 1,375. Обчисліть молярну масу газу X. (З бали)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити