Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

САМОСТІЙНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
САМОСТІЙНА РОБОТА «ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ОСНОВИ. СОЛІ»

Варіант і

Завдання 1-4 містять по чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Правильна відповідь на кожне завдання — 0,5 бала.

1. Укажіть рядок, що містить лише формули гідроксидів:

а) Al(OH)3, K2CO3, КОН;

б) ZnO, LiOH, RbOH;

в) BaH2, Fe(OH)3, Cu(OH)2;

г) Ba (OH)2, CuOH, CsOH.

2. Укажіть валентність кислотного залишку в кальцієвій солі Ca (MnO4)2:

а) I;

б) III;

в) II;

г) IV.

3. Укажіть основу, яка взаємодіє як з кислотами, так і з лугами:

а) калій гідроксид;

б) алюміній гідроксид;

в) літій гідроксид;

г) натрій гідроксид.

4. Укажіть формулу оксиду, який не реагує із сульфатною кислотою:

а) ВаО;

б) СuО;

в) ВеО;

г) СО2.

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. Кожна правильна відповідь — 0,5 бала.

5. Установіть відповідність між назвами груп оксидів і формулами сполук, що належать до цих груп.

1) Основний оксид

а) SO3

2) Кислотний оксид

б) H2O

3) Амфотерний оксид

в) СО

4) Несолетворний оксид

г) МgО

6. Установіть відповідність між назвами реагентів та формулами продуктів реакції.

Назви реагентів

Формули продуктів

1) Цинк хлорид і натрій гідроксид

а) Fe (OH)2+ NaCl

2) Ферум(ІІ) хлорид і натрій гідроксид

б) Fe (OH)3+ NaCl

3) Ферум(ІІІ) хлорид і натрій гідроксид

в) Al (OH)3 + NaCl

4) Алюміній хлорид і натрій гідроксид

г) Zn (OH )2 + NaCl

Завдання 7-8 передбачають написання відповіді на поставлені питання.

7. Обчисліть та вкажіть масу алюміній гідроксиду, що прореагує з розчином, який містить 2 моль натрій гідроксиду. (3 бали)

8. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюжок перетворень: калій сульфіт барій сульфіт сульфур (IV) оксид сульфітна кислота. (З бали)

Варіант II

Завдання 1-4 містять по чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Правильна відповідь на кожне завдання — 0,5 бала.

1. Укажіть рядок, що містить лише формули солей:

а) K3PO4, Ca(PO4 )2, HNO2, O3;

б) Ka2SO4, K2CO3, ZnSO4, KF;

в) H3AsO4, K2CO3, H2SO4, Al (OH )3;

г) CaSO4, P2O5, H2SO3, HF.

2. Укажіть валентність Хрому в складі солі, формула якої — Cr (NO3)2:

а) IV;

б) II;

в) III;

г) V.

3. Укажіть гідроксид, який взаємодіє з лугами:

а) кальцій гідроксид;

б) нікол(ІІ) гідроксид;

в) стронцій гідроксид;

г) цинк гідроксид.

4. Укажіть формулу оксиду, який не реагує з калій гідроксидом:

а) ВаО;

б) SO2;

в) N2О5;

г) CO2.

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. Кожна правильна відповідь — 0,5 бала.

5. Укажіть відповідність між оксидами та гідроксидами.

Оксид

Гідроксид

1) Na2O

а) Zn (OH)2

2) CaO

б) NaOH

3) ZnO

в) H2SO4

4) SO3

г) Ca (OH )2

6. Установіть відповідність між назвами реагентів і формулами продуктів реакції.

Назви реагентів

Формули продуктів

1) Карбон(IV) оксид і натрій гідроксид

а) H2O + Na2SO3

2) Сульфур(IV) оксид і натрій гідроксид

б) H2O + Na2CO3

3) Нітроген (V) оксид і натрій гідроксид

в) H2O + Na2SiO3

Г) Силіцій (IV) оксид і натрій гідроксид

г) H2O + NaNO3

Завдання 7-8 передбачають написання відповіді на поставлені питання.

7. Обчисліть та вкажіть масу алюміній гідроксиду, що прореагує з розчином, який містить 5 моль сульфатної кислоти. (3 бали)

8. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюжок перетворень: ферум(ІІІ) гідроксид ферум(ІІІ) оксид ферум(ІІІ) нітрат ферум(ІІІ) гідроксид. (3 бали)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити