Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

САМОСТІЙНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
КИСЛОТИ, ЇХНІЙ СКЛАД І НАЗВИ. КЛАСИФІКАЦІЯ КИСЛОТ

О. І. Рихлік, старший учитель хімії вищої категорії Конотопської ЗОШ № 13

Цілі: освітня: розширити знання учнів про класифікацію неорганічних речовин на прикладі кислот, навчити відрізняти їх від інших складних речовин; сформувати вміння називати кислоти за сучасною українською номенклатурою, класифікувати їх на основі складу, виділяти головне в матеріалі; розвивальна: розвивати в учнів уміння активно оволодівати знаннями, застосовувати їх, сприяти формуванню компетентностей; виховувати культуру поведінки під час уроку, культуру спілкування та толерантність;

виховна: розвивати почуття колективізму та взаємопідтримки, виховувати людяність, активну позицію в навчанні та житті.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця назв кислот за українською сучасною номенклатурою, картки, таблиці «Кислоти»; розчини кислот HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4.

Добре того навчати, хто хоче все знати.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, виклад нового матеріалу

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

V. Підсумки уроку

VІ. Рефлексія

VІІ. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель. Добрий день! Як ваші справи? Як настрій?

Чи сподобалася вам мандрівка країною неорганічних речовин? (Так) Що ж ви запам'ятали з нашої подорожі? Зараз ми перевіримо.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

1. Пригадайте, як класифікують неорганічні речовини. (Прості та складні)

2. Які речовини називають простими? Наведіть приклади.

3. Які речовини називають складними? Наведіть приклади.

4. З якими складними речовинами ми вже познайомилися? (Оксидами)

5. Дайте визначення оксидів.

Перевірка домашнього завдання

Письмово на дошці завдання виконують два учні.

Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою

Завдання

1. Як класифікують оксиди. Наведіть приклади. (За агрегатним станом (рідкі, тверді, газоподібні), за хімічними властивостями (основні, кислотні, амфотерні))

2. Які фізичні властивості мають оксиди?

3. Які сфери застосування оксидів вам відомі?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Учитель. Я бачу, що минула подорож була не марною, тож познайомимося з іншим містом. А яким — нам підкажуть фрукти. Демонструє вазу з фруктами: лимони, ківі, апельсини.

Бесіда

— Діти, які відчуття у вас виникають при вигляді цих фруктів? (Виділення слини, асоціація з кислим)

— А чому вони кислі? (Тому що містять кислоти)

Учитель. Так, правильно, сьогодні ми будемо вивчати кислі

на смак речовини, які мають назву кислоти.

Оголошення теми уроку — «Кислоти, їхній склад і назви. Класифікація кислот».

Формулювання мети уроку (метод «Незакінчене речення»): Познайомитися з представниками...

Навчитися писати.

Познайомитися з класифікацією... і фізичними властивостями кислот.

Учитель. Онайомимося з назвами зупинок:

1. Зупинка «Давайте познайомимося».

2. Зупинка «Правила техніки безпеки».

3. Зупинка «Експериментальна».

4. Зупинка «Інформаційна».

5. Зупинка «Дослідницька».

Девіз подорожі: «У далекі мандри ми рушаємо — багато нового й цікавого ми взнаємо».

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Зупинка «давайте познайомимося»

Учитель. Кислоти бувають органічні й неорганічні.

Захист учнівського інформаційного проекту

«Кислоти у природі та побуті»

Мурашки захищаються від ворогів, упорскуючи крапельки мурашиної кислоти. Ця кислота міститься у бджолиній отруті та пекучих волосинках кропиви.

Хлоридна — складова частина шлункового соку, входить до складу «Туалетного каченя», в аптеках продають під назвою «солянка».

Сульфатна кислота — випадає з дощем, якщо атмосфера забруднена сульфур (VІ) оксидом («кислотний дощ»).

Нітратна кислота — концентровану нітратну кислоту застосовують для припікання бородавок, вовчакових уражень та інших захворювань шкіри. Подібно до сульфатної, випадає у вигляді «кислотного дощу».

Ортофосфатна кислота зареєстрована як харчова добавка Е338. Застосовують як регулятор кислотності в газованих напоях. Є відомості, що вона призводить до вимивання кальцію з організму людини вже за годину після споживання.

Карбонатна кислота міститься в усіх газованих напоях (Боржомі, Нарзан, Миргородська).

Питання класу:

✵ Чи завжди кислоти безпечна? (Ні)

2. Зупинка «Правила техніки безпеки»

Учитель. Увага! Кислоти потребують особливого поводження!

Захист творчого проекту «Правила техніки безпеки у віршах»

Щоб не постраждати від небезпеки,

Дотримуйся правил техніки безпеки!

Речовини в лабораторії

на смак не вивчаються —

Це суворо забороняється!

Пам'ятай!

Луг чи кислота з'їдять одежу всім,

Надівай халат, як я,

І працюй ти без проблем!

Якщо кислота на тебе потрапляє,

Ти водой її змивай,

Потім милом або содою домивай!

Юний хімік, пам'ятай!

Кислоту у воду додавай,

А інакше кислота

З'їсть тебе без каяття!

На робочому столі

Дотримуйся порядку і чистоти,

І правило це виконуй завжди!

3. Зупинка «індикаторна»

Учитель. Сама назва «кислота» вказує на те, що ці речовини мають кислий смак. Але не потрібно піддавати себе небезпеці, щоб дізнатися, чи кисла на смак речовина. Для визначення кислоти існують спеціальні речовини — індикатори, які відкрив Роберт Бойль.

Як же він це зробив?

Захист учнівського інформаційного проекту «Відкриття індикаторів»

Одного разу англійський хімік Роберт Бойль, вивчаючи властивості соляної кислоти, закупленої в Німеччині в І. Глаубера, випадково пролив її. Кислота потрапила на синьо-фіолетові пелюстки фіалок. Через деякий час пелюстки стали яскраво-червоними. Це явище здивувало Р. Бойля, і він тут же провів серію дослідів з різними кислотами і квітками різних рослин. Виявилося, що і волошки, і троянди, і квітки деяких інших рослин змінювали своє забарвлення під час дії кислот. Особливо цікавим виявився фіолетовий настій лакмусового лишайника. У розчині кислот він завжди ставав червоним. Після деяких роздумів такі речовини Р. Бойль назвав індикаторами, що в перекладі з латинської мови означало «покажчики». Ці речовини згодом почали використовувати багато хіміків.

Отже, клаптика синього лакмусового паперу достатньо для того, щоб переконатися в тому, що речовина кисла.

лабораторний дослід «визначення кислот у розчинах»

обладнання й реактиви: дві пробірки з розчинами кислот, лакмусовий папірець.

I група: 1 пробірка із соляною й 1 пробірка з лимонною кислотою.

II група: 1 пробірка із сульфатною й 1 пробірка з оцтовою кислотою.

III група: 1 пробірка з нітратною й 1 пробірка із соком кропиви або щавлю.

Завдання. У кожну з пробірок опустіть лакмусовий папірець. Запишіть спостереження в таблицю. Зробіть висновок про наявність кислоти в розчині.

Назва індикатора

Колір індикатора

Забарвлення індикатора в І пробірці ( кислота)

Забарвлення індикатора в ІІ пробірці ( кислота)

Лакмус

фіолетовийВисновок:


Учитель. На основі проведених дослідів зробимо висновки: незалежно від виду кислоти (органічної або неорганічної) лакмус змінює свій колір однаково, а це означає, що всі кислоти мають подібні властивості.

З чим же це пов'язано?

Для того щоб пояснити подібні властивості кислот, необхідно вивчити їхній склад.

Що ж у них спільного? Зараз дізнаємося.

4. Зупинка «інформаційна»

1. Формули кислот: HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4

Фронтальна бесіда

✵ Прочитайте формули вголос.

✵ Що спільне у складі кислот? (Атом Гідрогену присутній у всіх формулах кислот)

✵ Чим відрізняються за складом молекули кислот? (Частинкою, сполученою з атомом Гідрогену)

Учитель. Частину молекули кислоти, сполучену з атомом Гідрогену, називають кислотним залишком.

✵ Як можна записати загальну формулу кислот?

Кислота = Н + кислотний залишок

Н — загальні властивості кислот Кислотний залишок — специфічні властивості

✵ Як можна сформулювати визначення кислот? (Складна речовина, що складається з атомів Гідрогену й кислотного залишку)

✵ Яке наукове визначення? (Робота з підручником)

Кислота — сполука, молекула якої містить один чи кілька атомів Гідрогену, здатних під час хімічних реакцій заміщуватися на атоми металічного елемента й кислотний залишок.

✵ Як же скласти формулу кислоти?

✵ Що нам треба знати? (Валентність елементів, що входять до складу сполуки)

✵ Яка валентність Гідрогену? (І)

✵ Яка валентність кислотного залишку? Відповідь на питання ми знайдемо в таблиці розчинності.

Робота з таблицею розчинності кислот, основ, солей у воді.

Робота в групах

Складіть формули кислот і запишіть їх на окремих аркушах, які є у вас на столі.

Представники груп показують і читають формули кислот.

2. Класифікація кислот

Учитель. Існує багато класифікацій неорганічних кислот: за складом, основністю, силою, розчинністю, леткістю.

I група: класифікуйте кислоти за вмістом Оксигену.

II група: класифікуйте кислоти за вмістом Гідрогену.

(Робота з підручником)

Результати роботи представте у вигляді схеми на аркуші ватману, приклейте відповідні формули кислот.

III група: класифікуйте кислоти за хімічною активністю.

Класифікація кислот

За наявністю/відсутністю Оксигену

✵ Безоксигенові

✵ Оксигеновмісні

За вмістом Гідрогену

✵ Сильні

✵ Середньої сили

✵ Слабкі

За хімічною активністю

✵ Одноосновні

Двохосновні

Багатоосновні

3. Номенклатура кислот

Учитель. Ознайомимося з назвами кислот за сучасною українською номенклатурою. У деяких кислот є історично сформовані назви, що використовують поряд із систематичними. Приміром, традиційна назва хлоридної кислоти — соляна, тому що раніше її одержували з кухонної солі.

Для кислот, які не містять у своєму складі Оксиген, систематичні назви складають з латинської назви неметалічного елемента із твірним суфіксом -ідн- /-идн- та слова «кислота».

Для оксигеновмісних кислот назва складається з латинської назви неметалічного елемента із твірним суфіксом -атн-, якщо елемент має найбільшу валентність, або -ітн-, якщо елемент має меншу валентність.

Зверніть увагу: H3PO4 — ортофосфатна кислота, HPO3 — метафосфатна кислота.

Зупинка «Дослідницька»

Міні-проект «Фізичні властивості кислот»

I група — фізичні властивості хлоридної та лимонної кислот.

II група — фізичні властивості нітратної та стеаринової кислот.

III група — фізичні властивості сульфатної та силікатної кислот.

Захист проекту у вигляді таблиці

Кислоти

Фізичні властивості

Агрегатний стан

Колір

Запах

Розчинність у воді

HCl

Лимонна кислота

HNO3

Стеаринова кислота

H2SO4

H2SiO3

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Фронтальна бесіда

1. Які речовини ми будемо називати кислотами?

2. Що таке кислотний залишок і як визначити валентність?

3. За якими ознаками можна класифікувати кислоти?

4. Яких правил техніки безпеки слід дотримувати під час роботи з кислотами?

5. Уявіть, що крапелька кислоти раптом потрапила вам на шкіру руки. Ваші перші дії?

(Робота в групах)

2. Гра «хто зайвий?»

У кожному ряді знайдіть зайву кислоту та вкажіть, за яким принципом ви це визначили:

1) H2S, H2SO3, H2PO4, H2SO4, H2SO3;

2) HNO3, HCl, HBr, HI, HF;

3) H2CO3, H2SO4, HNO3, H2SO3, H2SiO3.

3. Розгадування кросворда

1) Назва кислоти, яку ми п'ємо.

2) Назва кислоти, яка не розчиняється у воді.

3) Назва кислоти, яка за агрегатним станом тверда.

4) Назва кислоти, формула якої H2SO4.

5) Назва кислоти, яка міститься в шлунку.

6) Назва кислоти, яка містить кислотний залишок SO3.

7) Назва кислоти, формула якої HNO3.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель. Щоб залишити згадку про них, давайте складемо японський вірш «сенкен».

Робота в групах

Скласти сенкен.

1. Іменник.

2. Прикметники.

3. Дієслова.

4. Відношення до предмету. Речення.

5. Синонім або антонім.

Взаємооцінювання роботи учнів у групі за дванадцятибальною системою.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати параграф підручника, виконати завдання. Вивчити формули й назви найбільш поширених кислот.

2. Підготувати коротке повідомлення про натрій гідроксид, кальцій гідроксид (завдання дають окремим учням).

3. Скласти казку про кислоту (за бажанням).

VІІІ. РЕФЛЕКСІЯ

Учитель. Ось і закінчилася наша подорож містом Кислоти. Чи всі завдання, які ми планували, виконані?

Якщо подорож вам сподобалася, плесніть у долоні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити