ДПА 4 клас - ВІДПОВІДІ до «Орієнтовних контрольних робіт за курс початкової школи»

МАТЕМАТИКА

Контрольна робота з математики

Варіант 13

1. Укажи рядок, у якому числа розміщені за порядком зростання

2. Яка нерівність буде правильною (істинною), якщо а = 2700?

□ А 3700 - а < 900

□ Б а + 1700 > 5400

□ В 700 + а > 4000

■ Г а - 1800 < 1200

А 3700 - 2700 = 1000 > 900

Б 2700 + 1700 = 4400 < 5400

В 700 + 2700 = 3400 < 4000

Г 2700 - 1800 = 900 < 1200

3. Визнач, у якій частці буде 2 цифри.

□ А 27 922 : 46

□ Б 3462 : 6

■ В 2668 : 58

□ Г 72 270 : 18

4. З'єднай лініями вирази з їх значеннями.

5.

6. Обчисли площу ділянки, зображеної на плані.

Масштаб: в 1 см — 1 м.

1) 3 · 7 = 21 (м2) — площа прямокутника АВСD.

2) 2 · 2 = 4 (м2) — площа квадрата MNKO.

3) 21 - 4 = 17 (м2)

Відповідь: площа ділянки 17 м2.

7. Катер, рухаючись зі швидкістю 30 км/год, пройшов відстань між двома пристанями за 4 години. На шлях у зворотному напрямку він затратив на 1 год більше. З якою швидкістю рухався катер у зворотному напрямку?

1) 30 · 4 = 120 (км) — відстань між пристанями.

2) 4 + 1 = 5 (год) — затратив катер у зворотному напрямку.

3) 120 : 5 = 24 (км/год)

Відповідь: у зворотному напрямку катер мав швидкість 24 км/год.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити