ДПА 4 клас - ВІДПОВІДІ до «Орієнтовних контрольних робіт за курс початкової школи»

МАТЕМАТИКА

Контрольна робота з математики

Варіант 20

1. 20 080 : 1000 =

■ А 20 (ост. 80)

□ Б 20 (ост. 8)

□ В 2 (ост. 80)

□ Г 20 (ост. 800)

2. Значення якого виразу дорівнює 3 т 944 кг?

□ А 7 т 944 кг - 400 кг

□ Б 7 т 944 кг - 40 кг

■ В 7 т 944 кг - 4000 кг

□ Г 7 т 944 кг - 4 кг

А 7 т 944 кг - 400 кг = 7 т 544 кг

Б 7 т 944 кг - 40 кг = 7 т 904 кг

В 7 т 944 кг - 4000 кг

= 7 т 944 кг -4 т = 3 т 944 кг

3. Укажи правильну (істинну) числову нерівність.

□ А 40 : 20 > 20

□ Б 4 · 20 < 60

■ В 600 : 20 < 40

□ Г 900 : 300 > 3

А 40 : 20 - 2 < 20

Б 4 · 20 = 80 > 60

В 600 : 20 = 30 < 40

4. З'єднай лініями вирази з їх значеннями.

5.

6. Сторона пертого квадрата удвічі коротша за сторону другого квадрата. Периметр першого квадрата 16 см. Обчисли периметр другого квадрата.

1) 16 : 4 = 4 (см) — довжина сторони першого квадрата.

2) 4 · 2 = 8 (см) — довжина сторони другого квадрата.

3) 8 · 4 = 32 (см)

Відповідь: периметр другого квадрата 32 см.

.

7. Відстань між двома пристанями 96 км. З обох пристаней одночасно назустріч один одному вирушили катер і моторний човен. Швидкість катера 32 км/год, а човна — у 2 рази менша. Через скільки годин вони зустрінуться?

1) Яка швидкість човна?

32 : 2 = 16 (км/год)

2) Яка швидкість зближення катера і човна?

32 + 16 = 48 (км/год)

3) Через скільки годин зустрінуться катер і човен?

96 : 48 = 2 (год)

Відповідь: катер і човен зустрінуться через 2 год.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити