ДПА 4 клас - ВІДПОВІДІ до «Орієнтовних контрольних робіт за курс початкової школи»

МАТЕМАТИКА

Контрольна робота з математики

Варіант 3

  1. Щоб рівність 64 : 16 = 48 : □ була правильною, потрібно підставити число

■ А 12

□ Б 4

□ В 16

□ Г 3

А 64 : 16 - 4; 48 : 12 - 4; 4 = 4

  1. Порівняй іменовані числа. 8 м 60 мм □ 860 мм

■ А >

□ В <

□ В =

□ Г порівняти не можна

8 м 60 мм = 8060 мм;

А 8 м 60 мм > 860 мм

  1. 60 год =

□ А 6 діб

■ Б 2 доби 12 год

□ В 1 доба

□ Г 2 доби 22 год

А 6 діб = 24 год · 6 = 144 год

Б 2 доби 12 год = 24 год -2 + 12 год = 60 год

  1. Пронумеруй вирази в порядку зростання їх значень.

1) 43 · 4 - 92 : 4

3) 43 · 8 - 92 : 4

2) 43 · 7 - 92 : 4

5.

6 Довжина ламаної, яка складається з трьох ланок, дорівнює 12 см. Перша ланка завдовжки 6 см. Довжина другої ланки становить 1/3 довжини першої. Накресли таку ламану.

1) 6 : 3 = 2 (см) — довжина другої ланки.

2) 6 + 2 = 8 (см) — сума довжин першої і другої ланок.

3) 12 - 8 - 4 (см) — довжина третьої ланки.

  1. У перший магазин завезли 4 однакові сувої тканини, а в другий — 6 таких сувоїв. Усього в магазини завезли 1890 м тканини. Скільки метрів тканини завезли в кожний магазин?

1) 4 + 5 = 9 (с.) — завезли у два магазини.

2) 1890 : 9 = 210 (м) — у кожному сувої.

3) 210 · 4 = 840 (м) — завезли в перший магазин.

4) 210 · б = 1050 (м) — завезли в другий магазин.

Відповідь: у перший магазин завезли 840 м, у другий — 1050 м тканини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити