ДПА 4 клас - ВІДПОВІДІ до «Орієнтовних контрольних робіт за курс початкової школи»

МАТЕМАТИКА

Контрольна робота з математики

Варіант 4

1. Щоб рівність 75 : □ = 45 : 15 була правильною, потрібно підставити число

■ А 25

□ Б 5

□ В 3

□ Г 15

А 75 : 25 = 3; 45: 15 = 3; 3 = 3

2. Порівняй іменовані числа. 560 кг □ 5 т 60 кг

□ А>

■ Б <

□ В =

Г порівняти не можна

5 т 60 кг = 5060 кг; Б 560 кг

< 5 т 60 кг

3. 30 міс. =

□ А 3 роки

□ Б 1 рік 6 міс.

■ В 2 роки 6 міс.

□ Г 5 років

А 3 роки = 36 міс.

Б 1 рік 6 міс. = 18 міс.

В 2 роки 6 міс. = 30 міс.

4. Пронумеруй вирази в порядку спадання їх значень.

3) 140 : 35 + 180 : 6

1) 140 : 35+ 180 : 3

2) 140 : 35+ 180 : 4

5.

6. Довжина ламаної, яка складається з трьох ланок, дорівнює 110 мм. Довжина першої ланки 30 мм, а друга ланка на 20 мм довша. Накресли таку ламану.

1) 30 + 20 = 50 (мм) — довжина другої ланки.

2) 30 + 50 = 80 (мм) — сума довжин першої і другої ланок.

3) 110 - 80 = 30 (мм) — довжина третьої ланки.

7. На складі було 39 червоних і чорних ламп однакової ціни. Загальна вартість червоних ламп 840 грн, а чорних — 1500 гри. Скільки червоних і скільки чорних ламп було на складі?

1) 1500 + 840 = 2340 (грн) — вартість усіх ламп.

2) 2340 : 39 = 60 (грн) — ціна лампи.

3) 840 : 60 = 14 (л.) — червоних.

4) 39 - 14 = 25 (л.) — чорних.

Відповідь: на складі було 14 червоних ламп і 25 чорних.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити