ДПА 4 клас - ВІДПОВІДІ до «Орієнтовних контрольних робіт за курс початкової школи»

МАТЕМАТИКА

Контрольна робота з математики

Варіант 5

1. Яке число записано в таблиці?

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

1

0

7

7

0

0

□ А одна тисяча сімдесят сім

□ Б десять тисяч сімсот сімдесят

■ В сто сім тисяч сімсот

□ Г сто сім тисяч сімдесят

2. Який вираз має значення 720?

□ А 580+ 240

□ Б 890- 180

□ В 370 + 450

■ Г 910-190

А 580 + 240 = 820

Б 890 - 180 = 710

В 370 + 450 = 820

Г 910-190 = 720

3. Яка частина прямокутника замальована?

4. З'єднай складене іменоване число з відповідним простим іменованим.

5.

6. У трикутнику всі сторони рівні. Його периметр дорівнює 24 см. Побудуй квадрат, довжина сторони якого удвічі менша за сторону трикутника. Обчисли площу цього квадрата.

1) 24 : 3 = 8 (см) — довжина сторони трикутника.

2) 8 : 2 = 4(см) — довжина сторони квадрата.

3) 4 · 4 = 16 (см2)

Відповідь: площа квадрата дорівнює 16 см2.

7. Перша бригада за 4 дні пошила 32 костюми. Друга бригада за день шила на 2 костюми менше, ніж перша. За скільки днів друга бригада пошиє 30 костюмів?

1) 32 : 4 = 8 (к.) — шила перша бригада за 1 день.

2) 8 - 2 = 6 (к.) — шила друга бригада за 1 день.

3) 30 : 6 = 5 (дн.)

Відповідь: друга бригада пошиє 30 костюмів за 5 днів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити