ДПА 4 клас - ВІДПОВІДІ до «Орієнтовних контрольних робіт за курс початкової школи»

МАТЕМАТИКА

Контрольна робота з математики

Варіант 6

1. Яке число записане в таблиці?

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

4

0

0

8

0

□ А чотири тисячі вісім

■ Б сорок тисяч вісімдесят

□ В чотириста тисяч вісімдесят

□ Г сорок тисяч вісімсот

2. Значення якого виразу дорівнює 280?

□ А 930-750

□ Б 190+ 190

□ В 190 + 70

□ Г 540 – 260

А 930 - 750 = 180

Б 190 + 190 = 380

В 190+ 70 =260

Г 540 - 260 = 280

3.Яка частина прямокутника замальована?

4. 3'єднай просте іменоване число з відповідним складеним іменованим.

5.

6. Периметр квадрата 16 см. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює стороні квадрата, а довжина удвічі більша. Обчисли площу цього прямокутника.

1) 16 : 4 = 4 (см) — довжина сторони квадрата.

2) 4 · 2 = 8 (см) — довжина прямокутника.

3) 4 · 8 = 32 (см2)

Відповідь: площа прямокутника 32 см2.

7. Перший трактор за 5 годин роботи витратив 30 л пального. Другий трактор за одну годину витрачас пального на 2 л більше, ніж перший. Скільки літрів пального витратить другий трактор за 8 годин роботи?

1) Скільки літрів пального витратив за 1 год перший трактор?

30 : 5 = 6 (л)

2) Скільки літрів пального витратив за 1 год другий трактор?

6 + 2 = 8 (л)

3) Скільки літрів пального витратив за 8 год роботи другий трактор?

8 · 8 = 64 (л)

Відповідь: 64 л.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити