Країнознавство США І семестр - ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ - 2016 рік

Навчально-тематичний план 11 клас (35 годин на рік — 1 година на тиждень)

з\п

Зміст навчального матеріалу

Усього годин

Лекції

практичні

заняття

Конференції

Тематичне

оцінювання

Розділ І. Загальні відомості з історії, фізичної географії, економіки Сполучених штатів Америки

1

Тема 1. Історія США

2

1

1

2

Тема 2. Географічне положення США

2

1

1

3

Тема 3. Економічні особливості США

2

1

1

Розділ II. Політична система та державний устрій сполучених Штатів Америки

4

Тема 4. Політична система США

2

1

1

5

Тема 5. Державний поділ США

2

1

1

6

Тема 6. Міста США

2

1

1

7

Тема 7. Вашингтон — столиця США

2

1

1

8

Підсумкове заняття. Захист проектів

1

1

9

Семестрова контрольна робота

1

1

10

резервне заняття

1

1

Розділ ІІІ. Культура, освіта та наука сполучених Штатів Америки

11

Тема 8. Американське театральне мистецтво

1

1

12

Тема 9. Американське кіно

1

1

13

Тема 10. Музичні традиції США

1

1

14

Тема 11. Зображальне мистецтво США

1

1

15

Тема 12. Сучасне літературне життя США

1

1

16

Тема 13. Система освіти США

1

1

17

Тема 14. наука у США

2

1

1

Розділ IV. соціальне життя та побут сучасних американців

18

Тема 15. Молодіжна культура США

1

1

19

Тема 16. Американські свята та традиції

1

1

20

Тема 17. розвиток англійської мови на території США. Фольклор

1

1

21

Тема 18. Американська кухня

1

1

22

Тема 19. Американський характер

1

1

23

Тема 20. Спорт у США

1

1

24

Тема 21. Засоби масової інформації

2

1

1

25

Підсумкове заняття. Захист проектів

1

1

26

Семестрова контрольна робота

1

1

Всього

35

9

21

3

2

Перелік рекомендованої літератури

Нормативні документи

1. Закон України «Про освіту».

2. Закон України «Про загальну середню освіту»

3. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778.

4. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 зі змінами внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08 2010 № 776.

5. Концепція профільного навчання у старшій школі, затверджена Міністерством освіти і науки України від 11.09.2009 № 854.

6. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10-11 класи. — Київ: «Навчальна книга», 2003. — 159 с.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити