Країнознавство США І семестр - Плани-конспекти уроків - Ю. Г. Горбунова 2016Методичні рекомендації до навчальної програми спецкурсу країнознавство США

Навчально-тематичний план 11 клас (35 годин на рік — 1 година на тиждень)

Методична література

Інтернет-ресурси

Дидактичні матеріали до спецкурсу «Країнознавство США». Плани-конспекти уроків

Lecture and practical training «The history of the USA»

Lecture and practical training «Geographical position of the USA»

Lecture and practical training «Economical peculiarities of the USA»

Lecture and practical training «Political system of the USA»

Lecture and practical training «Administrative division of the USA»

Lecture and practical training «Cities of the USA»

Lecture and practical training «Washington — the capital of the USA»