Фізична географія - Збірник задач і вправ 6-8 класи

Передмова

Важливим завданням, яке стоїть перед сучасною шкільною географією, є підвищення наукового рівня навчання, формування в учнів практичних вмінь і навичок. Цьому сприяє розв'язування учнями різноманітних задач і виконання вправ, що дозволяє не лише закріпити теоретичний матеріал, поданий на уроці, а й здобути вміння, необхідні їм у подальшому житті та діяльності.

В даному збірнику вміщено задачі та вправи з фізичної географії. Вони згруповані по розділах: «Форма і розміри Землі», «Земля у Всесвіті», «Рухи Землі», «План і карта», «Літосфера», «Атмосфера», «Гідросфера», «Географічна оболонка».

Групування по розділах, а не по класах, зумовлено тим, що задачі одного типу, але різні за складністю, можуть використовуватися у різних класах. Так, наприклад, задачі на визначення місцевого і поясного часу учні можуть розв'язувати при вивченні теми «Земля у космічному просторі» (6 клас), географічного положення материків (7 клас) та своєї країни (8 клас).

Використані у посібнику різноманітні дані про фізико-географічні процеси* які відбуваються на всій планеті й в окремих її регіонах (материках, океанах, в Україні), дають можливість застосовувати завдання збірника у тих класах, де вивчається «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Фізична географія України».

Задачі та вправи різні за рівнем складності, окремі з них важко розв'язати, користуючись лише матеріалами шкільних підручників. Тому на початку кожного розділу наведено відповідні теоретичні дані, а також методичні поради щодо розв'язання типових задач.

Задачі підвищеної складності позначені * (зірочкою).

Задачі та вправи, що вміщені у збірнику, складені на основі обширних матеріалів про природні явища і процеси, їх розв'язання дозволяє конкретизувати знання учнів, сприяє глибшому засвоєнню і запам'ятовуванню матеріалу. Матеріал посібника може використовуватися не тільки на уроках для кращого вивчення програмового матеріалу з фізичної географії, а також у позаурочний час при підготовці до географічних олімпіад, на факультативних заняттях з географії.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити