Фізична географія - Збірник задач і вправ 6-8 класи

План і карта

План і карта — це зменшене зображення земної поверхні на площині у певному масштабі за допомогою умовних знаків.

Масштаб — ступінь зменшення об'єктів при зображенні їх на площині. Він може бути числовим, іменованим і лінійним.

Числовий масштаб — відношення, яке показує, у скільки разів зменшено розміри об'єкта при зображенні на площині. Наприклад, на карті масштабу 1:50 000 таке зменшення становить 50 000 (1 см на карті відповідає 50 000 см на місцевості). Його можна записати у вигляді дробу 1/50 000.

Іменований масштаб показує, скільком метрам чи кілометрам на місцевості відповідає 1 см на карті. Записується: в 1 см — 500 м.

Лінійний (графічний) масштаб — це графічне зображення іменованого масштабу (див. рис. 2).

Знаючи масштаб карти чи глобуса, можна визначити від стань між окремими пунктами. Найкоротша відстань між пунктами називається ортодромією. її на глобусі визначають за допомогою нитки, або стрічки, яку натягують між заданими пунктами. Вимірюють цю відстань за допомогою лінійки і переводять у масштаб. Ортодромія не завжди на карті є прямою лінією. Тому для вимірювання віддалей на карті необхідно відмітити ортодромію на глобусі, а потім перенести її на карту Для цього визначаються координати тих пунктів, в яких нитка (стрічка) перетинає меридіани. За цими координатами відмічають пункти на карті, сполучають лінією і ця лінія (нерідко ламана) буде найкоротшою на карті між заданими пунктами.

Рис. 2. Лінійний масштаб

Масштаб глобуса (карти) можна визначити, якщо відома відстань між двома пунктами на місцевості (L). Знаючи відстань між ними на глобусі (карті), складаємо відношення:

де m — значення числового масштабу.

У різних ділянках карти масштаб, визначений таким чином, може бути різним через те, що існують спотворення величин площ, конфігурацій об'єктів, відстаней між ними (це створюється внаслідок переходу від кульової поверхні до площини). Тому необхідно знати, які види спотворень існують на різних видах карт, їх величину. Так, на карті півкуль зовсім немає спотворень зображень об'єктів лише у пунктах перетину екватора і середнього меридіана, а з віддаленням від них до країв півкуль по колах наростають величини спотворень.

Для того, щоб визначити величину спотворень відстаней чи площ об'єктів на карті, необхідно співставити ці відстані чи площі на карті і глобусі (на глобусі спотворень немає).

На картах є градусна сітка, утворена перетином меридіанів і паралелей, за якою визначають географічні координати пунктів.

Географічна широта (φ) — це відстань від екватора вздовж меридіана до даного пункту на північ або південь, виражена в градусах.

Географічна довгота (λ) — це відстань вздовж паралелі на схід або захід від початкового меридіана до даного пункту, виражена в градусах.

Градусна сітка відсутня на плані, бо він охоплює невелику територію (граничний масштаб між планом і картою 1:5000 (в 1 см — 50 м). Для побудови плану місцевості необхідно вміти вимірювати віддалі та напрями і відкладати їх у певному масштабі на площині. Для визначення напрямів найчастіше користуються азимутами. Азимут — це кут між напрямом на північ і заданою лінією (вимірюється за годинниковою стрілкою). За ази

мутами можна будувати напрями на плані. Азимут може бути прямий і обернений. Для визначення оберненого азимуту слід побудувати кут між напрямом на північ і заданим предметом у протилежній точці (кінець напряму), або до величини прямого азимута додати 180 . Наприклад, турист йшов за азимутом ЗО , то повертатись він буде за азимутом 210° (30°+ 180° = 210°). Якщо обернений азимут буде більший від 360°, то від нього треба відняти величину кола (360°).

Рис. 3. Географічні координати

Рис. 4. Азимути

1. Виразіть числові масштаби через іменовані, а іменовані — через числові масштаби.

Числові масштаби

Іменовані масштаби

1:5000

1:1000000

1:200 000

1:250

1:5000

1:1000000

1:200000

1:250

1:300000

1:25000000

в 1 см 10 м

в 1 см 1 км

в 1 см 200 м

в 1 см 50 км

в 1 см 500 м

в 1 см 25 м

в 1 см 100 км

2. Побудуйте у масштабі 1:500 відрізки довжиною: а) 50 м;

б) 25 м; в) 10,5 м; г) 16,5 м; д) 40,5 м.

3. Визначіть, яка карта має менший масштаб: карта масштабу 1:500 000 чи 1:50000.

4· Побудуйте лінійні масштаби: а) 1:100 000; б) 1:25 000 000.

5. Встановіть масштаб карти, якщо відомо, що відстань 1 км показана на ній відрізком 4 см.

6. Яка буде на карті масштабу 1:1 000 000 довжина ліній, які на місцевості мають: а) 10 км; б) 100 км; в) 5 км; г) 3 км 500 м; д) 15 км 750 м; е) 121 км?

7. Порівняйте масштаби карт (поставте знаки >,<):

1:10000

1:1000000

1:5 000

1:200000

1:2500000

1:50000

1:300000

1:25 000

1:30000000

1:80000000

1:2 000000

1:500000

в 1 см 5 км

в 1 см 50 м

в 1 см 250 м

в 1 см 10 км

в 1 см 100 км

в 1 см 25 км

в 1 см 100 м

в 1 см 500 м

8. Яка буде на карті масштабу 1:300 000 довжина ліній, які на місцевості мають:

а) 30 км; б) 1 км; в) 1,5 км; г) 45,6 км; д) 9 км 600 м; е) 90 км?

9. На якій з карт відстань між пунктами А і В буде показана довшою лінією? Масштаби карт:

а) 1:10 000 чи 1:5000; б) 1:25 000 000 чи 1:50 000;

в) 1:300 000 чи 1:100 000; г) 1:1000 000 чи 1:500 000.

10. З пункту А одночасно вийшли два мандрівники: один до пункту В з середньою швидкістю 5 км/год, другий — 3,5 км/год — до пункту С. Визначіть, котрий з мандрівників прийде першим, якщо відомо, що на карті масштабу 1:500 000 відстань АВ становить 10 см, а АС — 6 см.

11. Скільки часу потрібно мотоциклісту, щоб проїхати відстань між населеними пунктами, якщо вона на карті масштабу 1:1000 000 становить 10 см, а швидкість мотоцикліста — 60 км/год?

12. Довжина дороги між двома пунктами на карті масштабу 1:100 000 становить 15 см. Якою вона буде на карті масштабу:

а) 1:300 000; б) 1:1000000; в) 1:500 000; г) 1:200 000?

13*. Визначіть числовий масштаб карти, коли відомо, що 10 см2 на карті відповідає 50 га на місцевості.

14*. Площа острова на карті масштабу 1 : 1 000 000 становить 5 см2. Яка площа цього острова на місцевості?

15*. Площа України на карті становить 20 см2. Встановіть масштаб даної карти.

16*. Яка буде площа о. Гренландія (2,2 млн. км2) на карті масштабу 1 : 100 000 000?

17*. Яка буде площа о. Мадагаскар (587 тис. км2) на карті масштабу 1 : 100 000 000?

18*. Яка буде площа Антарктиди на карті масштабу 1:50 000 000?

19*. Яка буде площа Африки на карті масштабу 1 : 50 000?

20*. Площа Каспійського моря — 371 тис. км2. Яка вона буде на карті масштабу 1:10 000 000?

21. Виміряйте на карті півкуль довжину екватора, тропіків і полярних кіл у кілометрах. Встановіть, на скільки відрізняються ці результати від вимірювань, проведених на глобусі.

22. Визначте довжину тропіків, якщо відомо, що величина 1 ° на них становить близько 90 км.

23. Визначте довжину полярних кіл, якщо відомо, що величина 1° на них становить близько 40 км.

24. Встановіть відстань між тропіками у кілометрах.

25. Встановіть відстань між полярними колами у кілометрах.

26. Визначте координати пункту, який лежить на перетині Північного тропіка і лінії зміни дат.

27. Визначте координати пункту, що знаходиться на перетині екватора і меридіану, що лежить на 15° західніше лінії зміни дат.

28. Визначте координати пункту, що знаходяться на перетині Південного полярного кола і нульового меридіану.

29. Визначте координати пункту, що знаходиться на 10° південніше від Південного полярного кола і на 10° східніше від лінії зміни дат.

30. Виміряйте на глобусі і карті півкуль протяжність Африки і Південної Америки по екватору. Порівняйте результати.

31*. Виміряйте на глобусі найкоротшу відстань від Києва до Владивостока, Нью-Йорка, Лондона, Сіднея. Побудуйте ортодромію на карті. Визначіть її довжину. Порівняйте результати. Чому ортодромія на карті не є прямою лінією, яка з'єднує пункти?

32. Відомо, що відстань від Тернополя до Києва 480 км. Встановіть масштаби карт, якщо на них ця відстань становить: а) 24 см; б) 8 см; в) 4,8 см.

33. Визначіть масштаб карти півкуль по нульовому меридіану між 20° пн.ш. і 30° пн.ш. Порівняйте із масштабом, вказаним на карті.

34. Встановіть відстань у градусах і кілометрах на глобусі та карті півкуль між Києвом і Санкт-Петербургом.

35. Чи є на земній кулі пункти, з яких можна рухатись тільки на північ? на південь? на схід? на захід?

36. Чи можна знайти місцезнаходження корабля, якщо відомо, що він потерпів від аварії у Індійському океані на 20° пд.ш.?

37. Знайдіть пункти за такими координатами: а) 20°30' пд.ш. і

100°40' зх.д.; б) 51° пн.ш. і 31°30' сх.д.; в) 90° пн.ш.; г) 0° ш. і 0° д.; д) 23°30' пд.ш. і 0° д. е) 30° пн.ш. і 30° сх.д.

38. Визначіть координати таких міст: Харків, Львів, Тернопіль, Сімферополь, Пекін, Каїр, Вашингтон, Дарвін, Берлін, Токіо.

39. Встановіть на карті координати крайніх пунктів України і протяжність її території з півночі на південь та з заходу на схід.

40*. Уявіть собі, що ви простромили земну кулю (глобус) наскрізь через центр із свого населеного пункту. Встановіть, у якому місці Землі буде знаходитись вістря спиці, визначте координати цього місця.

41. Визначіть координати географічних центрів України і області, в якій проживаєте, користуючись формулами:

де φс, φпл, φпн — широти середньої, північної і південної паралелей, λ , λзх, λсх — довготи середнього, західного і східного меридіанів.

42. Визначіть координати крайніх пунктів Європи і її географічного центра. Чи правильним є твердження, що він знаходиться поблизу с. Ділове Закарпатської області?

43. Визначіть координати крайніх пунктів Євразії і її протяжність з заходу на схід по паралелях 30° і 60° пн.ш. (довжина дуги 1° паралелі наведена в табл. 1) і по меридіану 100° сх.д.

44. Знайдіть координати крайніх пунктів Африки і їх протяжність в градусах і кілометрах по меридіану 20° сх.д. і паралелі 10° пн.ш.

45. Визначіть протяжність України в градусах і кілометрах по паралелі 50° пн.ш. і по меридіанах 30° і 35° сх.д.

46. Встановіть протяжність Азовського моря по паралелі 46° пн.ш. і меридіану 36° сх.д. Знайдіть координати географічного центра цього моря.

47*. Корабель, зазнавши аварії, перебуває у пункті з координатами 25° пд.ш. 40° зх.д. Встановіть, за який час його може знайти рятувальний корабель, який вийде з найближчого порту з швидкістю 50 км/год.

48*. Пункт А лежить на південь від екватора на віддалі 1113 км, пункт В — на північ від нього на 45°, пункт Є — на південь від пункту В на 111,3 км. Знайдіть координати цих пунктів.

49*. Учні вийшли зі иш пи і пройшли на північ 500 м вздовж залізниці до будинку лісника, потім повернули на південний схід і ґрунтовою дорогою пройшли 300 м до джерела; вздовж дороги зліва був фруктовий сад, а справа — городи. Далі пішли за азимутом 270° ще 200 м до одинокого дерева. За яким азимутом і яку віддаль мають пройти учні, щоб повернутись до школи? Побудуйте план у масштабі 1:1000.

50. За яким напрямом мають повертатися учні, якщо вони йшли за азимутом 90°?

51. За яким напрямом мають повертатися учні, якщо вони йшли за азимутом 270°?

52. За яким напрямом мають повертатися учні, якщо вони йшли за азимутом 135°?

53. За яким напрямом мають повертатися учні, якщо вони йшли за азимутом 290°?

54. За яким напрямом мають повертатися учні, якщо вони йшли за азимутом 75°?

55. За яким азимутом мають повертатися учні, якщо вони йшли за азимутом 210°?

56. За якими азимутами мають повертатися учні, якщо вони йшли спочатку на північ, потім повернули на схід, а потім — на південь?

57. За якими азимутами мають повертатися учні, якщо їхній шлях пролягав за азимутами 30° → 340° → 135° → 60°?

58. За якими азимутами мають повертатися учні, якщо їхній шлях пролягав за азимутами 180° → 120° -*→ 90° → 315°?

59. На північ від села на відстані 4 км проходить залізниця у напрямі з заходу на схід, на північ від неї за 1 км — газопровід паралельно до залізниці. Від залізничної станції перпендикулярно до села проходить шосе, вздовж нього тягнуться лісонасадження і городи. У центрі села, за 4,5 км від залізниці, знаходяться школа і церква, від них дорога розгалужується на дві вітки: одна — на схід, друга — на південь. На південь від центру на віддалі 2 км розташовані ферма і млин. Накресліть план місцевості у масштабі 1 : 20 000.

60. Від залізничної станції туристи пройшли 600 м за азимутом 50°, потім 1 км — за азимутом 160° і 400 м — за азимутом 90° і 1500 м за азимутом 0°. Накресліть план маршруту туристів у масштабі 1 : 20 000. Визначіть відстань від залізничної станції до пункту, де зупинилися туристи.

61. Поліпшена ґрунтова дорога завширшки 5 м простягається з заходу на схід впродовж З км від села до містечка. Вздовж неї тягнуться лінії електропередач, лісопосадка. На відстані 1 км від села знаходиться болото, що простягається на північ від дороги у вигляді прямокутника розміром 300 х 500 м, від нього до міста лежать луки. На південь від дороги знаходяться поля, а поблизу міста дорогу перетинає річка завширшки 10 м, через яку прокладено дерев'яний міст. Накресліть план місцевості у масштабі 1 : 20 000.

62. Туристи вийшли з пункту А на північний схід і пройшли 500 м, потім повернули на південь і пройшли 700 м, тоді за азимутом 300° пройшли ще 300 м, повернули на північ і пройшли ще 600 м до пункту В. Накресліть план маршруту туристів, визначіть відстань між пунктами А і В.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити