ЗАДАЧІ З ГЕОГРАФІЇ - Лавренчук Г.М. - 2009 рік

ЗЕМЛЯ У КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Плани характеристики місцевості за топографічною картою

І. Характеристика рельєфу квадрату  

1. Визначити квадрат, в якому буде дано опис місцевості.

2. Назвати форми рельєфу квадрата:

а) визначити максимальні і мінімальні висоти, їх місце розташування;

б) визначити амплітуду висот;

в) яка висота місцевості в центрі, на сході, заході, півночі, півдні?

г) визначити крутизну схилів;

д) в якому напрямку місцевість знижується;

е) визначити протяжність схилів;

є) визначити географічні і прямокутні координати найвищої точки.

3. Опис інших форм рельєфу в даному квадраті:

а) в якій частині квадрату знаходяться яри?

б) напрямок, довжина, ширина, глибина ярів;

в) характеристика глибини ярів.

4. Характеристика курганів, кар’єрів, ям, окремих каменів.

ІІ. Характеристика гідрографічних об’єктів квадрату

1. Ріки: назва, витік, гирло, напрям течії, швидкість течії, рівень води.

2. Визначити падіння води в річці на окремій ділянці.

3. Ширина річки (80 м), глибина (2,5 м), характер дна (пісчаний).

4. Визначити похил русла.

5. Вказати броди, якщо є (глибина, довжина, характер ґрунту, швидкість течії).

6. Характеристика поромних переправ

7. Охарактеризувати мости через річку.

8. Дати характеристику боліт, джерел, колодязів.

9. Описати береги і пойму річки.

ІІІ. Характеристика рослинного покриву

1. Яка частина квадрату покрита рослинністю, вид рослинності, її розташування.

2. Характеристика дерев (висота, товщина стовбура, відстань між деревами).

3. Визначити площу, яку займає ліс та інші види рослинності.

ІV. Характеристика населених пунктів

1. В якій частині квадрату знаходиться населений пункт?

а) Які в ньому будівлі, скільки вулиць?

б) Де розташовані окремі будинки, церква, пам’ятники та інші місцеві об’єкти?

V. Характеристика транспортної мережі квадрата.

1. Описати напрям і довжину лісових просік, ґрунтових, польових доріг, автомагістралей, ліній зв’язку, електропередач.

2. Характеристика залізничних доріг в даному квадраті:

а) одноколійні чи двоколійні;

б) електрифіковані чи ні;

в) чи є залізничні станції;

г) якщо залізнична колія проходить по насипу – його висота, по заглибленню - його глибина.

Табл. 6. Геометричні формули для визначення площ ділянок по карті графічним способом

1.

Площа паралелограма (S)

S = ha

S = ab · sin α

h - висота, a - основа

a,b- суміжні сторони

α- кут між a і b

2.

Площа прямокутника (S)

S = ab

a,b – сторони трикутника

3.

Площа квадрата

S = a2

a – сторона

4.

Площа прямокутного трикутника

S = 1/2ab

a,b – катети

5.

Площа трикутника (S)

S = 1/2ab

S = 1/2ab · sin α

a – основа, h -висота a,b- сторони

α – кут між a і b

6.

Площа трапеції (S)

S = ½(a+b)· h

a,b - основи,

h – висота

7.

Площа кола (S)

S =πR2

R – радіус

π – постійне число, дорівнює 3,14

Одиниці довжини

Кілометр (км) = 1000 метрів

Метр (м) = 100 сантиметрів

Метр (м) = 1000 міліметрів

Метр (м) = 10 дециметрів

Сантиметр (см) = 10 міліметрів

Квадратний сантиметр = 100 мм2

Одиниці площі

Квадратний кілометр (км2) =10000000 м2

Квадратний кілометр (км2) = 100 га

Гектар (га) = 100 а

Ар (а) = 100 м2

Дециметр (дм) = 10 сантиметрів

Квадратний метр = 10000 см2

Квадратний метр = 10000 см2

Одиниці об’єму

Кубічний кілометр (км3) = 1000000000 м3

Кубічний метр (м3) = 1000000 см3

Кубічний сантиметр (см3) = 1000 мм

Гектолітр (гл) = 100 л

Декалітр (дкл) = 10 л

Літр (л) = 1 дм3


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити