Збірник самостійних та контрольних робіт - Математика 10 клас - 2018

ПЕРЕДМОВА

Посібник складений відповідно до оновленої програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року (рівень стандарту) і є збірником самостійних та контрольних робіт з алгебри та початків аналізу, геометрії.

Матеріал посібника структуровано за темами відповідно до тем програми.

До кожної теми наведено самостійні роботи у двох рівноцінних варіантах, контрольні роботи у трьох рівноцінних варіантах.

Із метою кращої підготовки учнів до контрольної роботи в посібнику наведено підготовчий (нульовий) варіант контрольної роботи.

Посібник містить 12 самостійних і 5 контрольних робіт з алгебри та початків аналізу, 10 самостійних і 4 контрольні роботи з геометрії.

Кожна самостійна робота містить 2 тестових завдання з вибором однієї правильної відповіді, одне завдання на встановлення відповідності. Завдання 4 і 5 є завданнями відкритої форми.

Контрольні роботи містять 6 тестових завдань із вибором однієї правильної відповіді, завдання 7 — завдання на встановлення відповідності, завдання 8 — структуроване завдання з короткою відповіддю, завдання 9, 10 — завдання відкритої форми з повним обґрунтуванням розв’язання.

На виконання самостійної роботи відводиться 15 хв, контрольної роботи — 45 хв.

Наведемо схему оцінювання контрольної роботи.

1. Кожне завдання 1-6 із вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 балів або 1 бал. Якщо учень указав правильну відповідь, то він отримує 1 бал. Якщо учень указав неправильну відповідь, або не надав жодної відповіді, то він отримує 0 балів.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали. Учень отримує 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»).

3. Структуроване завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали.

4. Максимальна кількість балів, яку учень може отримати за виконання кожного завдання з повним обґрунтуванням розв’язання — 3 бали. Отже, максимальна кількість балів, яку може набрати учень, правильно виконавши контрольну роботу, становить 18.

Схема переведення тестових балів в оцінку наведена в таблиці.

Тестові бали

1

2

3

4-5

6-7

8

9-10

11-12

13-14

15-16

17

18

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити