Збірник самостійних та контрольних робіт - Математика 10 клас - 2018

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

ТЕМА 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Самостійна робота № 7. ФОРМУЛИ ДОДАВАННЯ ДЛЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФОРМУЛИ ПОДВІЙНОГО АРГУМЕНТА

Варіант 1

У завданнях 1 і 2 виберіть правильну відповідь.

1. Скоротіть дріб

А. 2.

Б. sin2°.

В. cos40°.

Г. 2cos20°.

2. Обчисліть: 2sin15° ∙ cos15°.

3. Установіть відповідність між виразом (1-3) та його значенням (А-Г).

4 (3 бали). Обчисліть:

5 (4 бали). Знайдіть значення виразу sin(α - β), якщо  

Варіант 2

У завданнях 1 і 2 виберіть правильну відповідь.

1. Скоротіть дріб

А. tg2°.

Б. 2sin50°.

В. sin50°.

Г. -2cos50°.

2. Обчисліть: cos215° - sin215°.

3. Установіть відповідність між виразом (1-3) та його значенням (А-Г).

4 (3 бали). Обчисліть:

5 (4 бали). Знайдіть значення виразу cos(α + β), якщо





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити