Збірник самостійних та контрольних робіт - Математика 10 клас - 2018

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

ТЕМА 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Самостійна робота № 8. ПЕРЕТВОРЕННЯ СУМИ Й РІЗНИЦІ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ НА ДОБУТОК. ПЕРЕТВОРЕННЯ ДОБУТКУ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ НА СУМУ

Варіант 1

У завданнях 1 і 2 виберіть правильну відповідь.

1. Подайте вираз cos27α + cos17α у вигляді добутку.

2. Спростіть вираз sin70° - sin50°.

3. Установіть відповідність між виразом (1-3) і тотожно рівним йому виразом (А-Г).

4 (3 бали). Спростіть вираз

5 (4 бали). Знайдіть значення виразу якщо tg α = 2.

Варіант 2

У завданнях 1 і 2 виберіть правильну відповідь.

1. Подайте вираз cos5α - cos9α у вигляді добутку.

2. Спростіть вираз sin36° + sin24°.

3. Установіть відповідність між виразом (1-3) і тотожно рівним йому виразом (А-Г).

4 (3 бали). Спростіть вираз

5 (4 бали). Знайдіть значення виразу якщо tg α = 0,75.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити