Збірник самостійних та контрольних робіт - Математика 10 клас - 2018

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

ТЕМА 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

Самостійна робота № 1. ЧИСЛОВІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

Варіант 1

У завданнях 1 і 2 виберіть правильну відповідь.

1. Знайдіть область визначення функції

2. Знайдіть нулі функції у = 9x - x2.

А. -3 і 0.

Б. 0 і 3.

В. -9 і 0.

Г. 0 і 9.

3. Установіть відповідність між функцією (1-3) та її значенням у точці х0 = -2 (1-4).

4 (3 бали). Чи проходить графік функції у = f(x) через точку M, якщо:

5 (4 бали). Побудуйте графік функції у = x2 - 4x при x ≥ 0. Добудуйте його так, щоб утворений графік задавав парну функцію.

Варіант 2

У завданнях 1 і 2 виберіть правильну відповідь.

1. Знайдіть область визначення функції

2. Знайдіть нулі функції у = х2 + 4х.

А. -4 і 0.

Б. 0 і 2.

В. -2 і 0.

Г. 0 і 4.

3. Установіть відповідність між функцією (1-3) та її значенням у точці х0 = -1 (1-4).

4 (3 бали). Чи проходить графік функції у = f(х) через точку P, якщо:

5 (4 бали). Побудуйте графік функції у = -х2 + 4х при х ≥ 0. Добудуйте його так, щоб утворений графік задавав непарну функцію.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити