Збірник самостійних та контрольних робіт - Математика 10 клас - 2018

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

ТЕМА 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

Самостійна робота № 2. КОРІНЬ n-го СТЕПЕНЯ. АРИФМЕТИЧНИЙ КОРІНЬ n-го СТЕПЕНЯ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

Варіант 1

У завданнях 1 і 2 виберіть правильну відповідь.

1. Який із наведених виразів не має змісту?

2. У виразі внесіть множник під знак кореня.

3. Установіть відповідність між виразом (1-3) та його значенням (А-Г).

4 (3 бали). Спростіть вираз

5 (4 бали). Обчисліть:

Варіант 2

У завданнях 1 і 2 виберіть правильну відповідь.

1. Який із наведених виразів не має змісту?

2. У виразі внесіть множник під знак кореня.

3. Установіть відповідність між виразом (1-3) та його значенням (А-Г).

4 (3 бали). Спростіть вираз

5 (4 бали). Обчисліть:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити