Збірник самостійних та контрольних робіт - Математика 10 клас - 2018

ГЕОМЕТРІЯ

ТЕМА 3. КООРДИНАТИ й ВЕКТОРИ

Самостійна робота № 10. ВЕКТОРИ В ПРОСТОРІ. ОПЕРАЦІЇ НАД ВЕКТОРАМИ

Варіант 1

У завданнях 1 і 2 виберіть правильну відповідь.

1. На рисунку зображено рівнобедрений трикутник ABC (AB = BC). Закінчить речення так, щоб утворилось правильне твердження: «Якщо то...».

A. AB = 6.

Б. AC = 12.

B. BD = 6.

Г. BD = 12.

2. Який вектор дорівнює сумі векторів

3. Задано вектори Установіть відповідність між твердженням про ці вектори (1-3) і значенням k (А-Г), при якому це твердження правильне.

1

Вектори рівні

А

k = —1

2

Вектори перпендикулярні

Б

k = —2

3

Скалярний добуток векторів дорівнює -3

В

k = 1

 

Г

k = 2

4 (3 бали). Знайдіть довжину вектора якщо  

5 (4 бали). Знайдіть кут між векторами

Варіант 2

У завданнях 1 і 2 виберіть правильну відповідь.

1. На рисунку зображено рівнобедрений трикутник ABC (AB = BC). Закінчить речення так, щоб утвори лось правильне твердження: «Якщо то...».

А. AB = 6.

Б. AC = 12.

В. AC = 6.

Г. BD = 6.

2. Який вектор дорівнює сумі векторів

3. Задано вектори Установіть відповідність між твердженням про ці вектори (1-3) і значенням k (А-Г), при якому це твердження правильне.

1

Вектори рівні

А

k = 1

2

Вектори перпендикулярні

Б

k = —1

3

Скалярний добуток векторів дорівнює 3

В

k = 2

 

Г

k = —2

4 (3 бали). Знайдіть довжину вектора якщо

5 (4 бали). Знайдіть кут між векторами

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити