Збірник самостійних та контрольних робіт - Математика 10 клас - 2018

ВІДПОВІДІ

ГЕОМЕТРІЯ

САМОСТІЙНА РОБОТА № 1

Bаріант 1

1. Б. 2. Б. 3. 1 — В. 2 — А. 3 — Г. 4. Так.

Bаріант 2

1. Г. 2. В. 3. 1 — Б. 2 — Г. 3 — А. 4. Так.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 2

Bаріант 1

1. Г. 2. В. 3. 1 — Б. 2 — Г. 3 — А. 4. 48 см. 5. 1) Перетинаються. 2) Мимобіжні.

Bаріант 2

1. В. 2. Б. 3. 1 — А. 2 — Г. 3 — Б. 4. 18 см. 5. 1) Перетинаються. 2) Мимобіжні.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3

Bаріант 1

1. В. 2. А. 3. 1 — Г. 2 — А. 3 — Б. 4. Скористайтеся властивістю середньої лінії трикутника і ознакою паралельності прямої і площини. 5. 37,5.

Bаріант 2

1. Г. 2. В. 3. 1 — В. 2 — Г. 3 — А. 4. Скористайтеся властивістю середньої лінії трикутника і ознакою паралельності прямої і площини. 5. 3,5.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 4

Bаріант 1

1. А. 2. В. 3. 1 — Б. 2 — Г. 3 — А. 4. Скористайтеся ознакою паралельності площин. 5. 4 см.

Bаріант 2

1. Г. 2. Б. 3. 1 — В. 2 — А. 3 — Б. 4. Скористайтеся ознакою паралельності площин. 5. 4 см.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Нульовий (підготовчий) варіант

1. В. 2. А. 3. Б. 4. В. 5. А. 6. Г. 7. 1 — Г. 2 — Д. 3 — Б. 4 — А. 8. 1) Трапеція. 2) 204 см2. 9. Шукана пряма паралельна прямій AC. 10. Скористайтеся ознакою паралельності прямих і ознакою паралельності площин.

Варіант 1

1. Б. 2.Г. 3. В. 4. Б. 5. А. 6. В. 7. 1 — В. 2 — Д. 3 — Б. 4 — А. 8. 1) Трапеція. 2) 36 см2. 9. Побудуйте відрізок, що сполучає точку A і середину сторони BC (медіану і висоту ΔABC). Через точку Kпроведіть відрізок, паралельний побудованому, до перетину зі стороною BC. 10. Скористайтеся ознакою паралельності прямих і ознакою паралельності площин.

Варіант 2

1. В. 2. Г. 3. Б. 4. В. 5. А. 6. Г. 7. 1 — Г. 2 — А. 3 — Д. 4 — Б. 8. 1) Паралелограм. 2) 28 см. 9. Через точку K проведіть відрізок, паралельний стороні AC, до перетину зі стороною BC. 10. Скористайтеся ознакою паралельності прямих і ознакою паралельності площин.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 5

Bаріант 1

1. А. 2. Г. 3. 1 — В. 2 — А. 3 — Г. 4. 7,5 см. 5. 72 см2.

Варіант 2

1. В. 2. Б. 3. 1 — Б. 2 — Г. 3 — А. 4. 11 см. 5. 66 см2.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 6

Варіант 1

1. В. 2. А. 3. 1 — А. 2 — Б. 3 — Г. 4. 8 см.

Варіант 2

1. А. 2. Г. 3. 1 — А. 2 — В. 3 — Г. 4. 6√2 см.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 7

Варіант 1

1. В. 2. Б. 3. 1 — Г. 2 — А. 3 — Б. 4 —Д. 4. 5√3 см. 5. 2) 1 см.

Варіант 2

1. А. 2. В. 3. 1 — В. 2 — Д. 3 — А. 4 — Б. 4. 32 см. 5. 2) 1 см.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 8

Варіант 1

1. Б. 2. А. 3. 1 — Б. 2 — Г. 3 — В. 4. 5√3 см. 5. √1,5.

Варіант 2

1. В. 2. Г. 3. 1 — Г. 2 — А. 3 — Б. 4. 6 см. 5. √2.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

Нульовий (підготовчий) варіант

1. В. 2. Б. 3. Г. 4. В. 5. Б. 6. А. 7. 1 — Д. 2 — А. 3 — В. 4 — Б. 8. 1) Прямокутний. 2) 4√3 см. 9. 6√2 см і 6√3 см.

Варіант 1

1. Г. 2. Б. 3. В. 4. В. 5. А. 6. Б. 7. 1 — Г. 2 — А. 3 — Б. 4 — Д. 8. 1) Прямокутник. 2) 24 см. 9. 60 см, 52 см.

Варіант 2

1. Б. 2. Г. 3. В. 4. А. 5. Г. 6. В. 7. 1 — В. 2 — Д. 3 — А. 4 — Б. 8. 1) Ромб. 2) 5 см. 9. 20 см, 24 см.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 9

Варіант 1

1. В. 2. А. 3. 1 — А. 2 —В. 3 — Б. 4. С(0;2;0); D(-2;3;-3). 5. √105.

Варіант 2

1. Б. 2. Г. 3. 1 — Б. 2 — А. 3 — Г. 4. C(-2;0;0); D(-2;-1;-4). 5. 2√33.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 10

Варіант 1

1. В. 2. Б. 3. 1 — В. 2 — А. 3 — Б. 4. √14. 5. 60°.

Варіант 2

1. Б. 2. В. 3. 1 — А. 2 — Г. 3 — Б. 4. 2√6. 5. 30°.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

Нульовий (підготовчий) варіант

1. Г. 2. Б. 3. А. 4. Г. 5. В. 6. Б. 7. 1 — Д. 2 — А. 3 — Б. 4 — В.

Варіант 1

1. Б. 2. В. 3. А. 4. В. 5. Г. 6. А. 7. 1 — Г. 2 — Б. 3 — А. 4 — Д.

Варіант 2

1. В. 2. Г. 3. А. 4. Б. 5. Г. 6. В. 7. 1 — Д. 2 — А. 3 — Г. 4 — Б.

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Нульовий (підготовчий) варіант

1. А. 2. В. 3. Б. 4. Г. 5. В. 6. Г. 7. 1 — В. 2 — А. 3 — Б. 4 — Д. 8. 1) √17. 2) 19/√1105. 9. 3 см.

Варіант 1

1. Г. 2. А. 3.Г. 4. В. 5. Б. 6. Б. 7. 1 — В. 2 — А. 3 — Д. 4 — Б. 8. 1) √14. 2) 11/14. 9. 10 см.

Варіант 2

1. Б. 2. В. 3. Б. 4. А. 5. Г. 6. В. 7. 1 — Г. 2 — В. 3 — А. 4 — Д. 8. 1) 3. 2) 2√2/9. 9. 2 см.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити