Збірник самостійних та контрольних робіт - Математика 10 клас - 2018

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

ТЕМА 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

Самостійна робота № 3. СТЕПІНЬ ІЗ РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ. СТЕПЕНЕВІ ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

Варіант 1

1. Обчисліть:

2. Знайдіть область визначення функції

3. Установіть відповідність між виразом, де a > 0 , (1-3) і тотожно рівним йому виразом (А-Г).

4 (3 бали). Побудуйте схематично графік функції Порівняйте f(3) і f(5).

5 (4 бали). Знайдіть значення виразу при x = 25, у = 81.

Варіант 2

1. Обчисліть:

2. Знайдіть область визначення функції

3. Установіть відповідність між виразом, де a > 0 , (1-3) і тотожно рівним йому виразом (А-Г).

4 (3 бали). Побудуйте схематично графік функції Порівняйте f(9) і f(7).

5 (4 бали). Знайдіть значення виразу при m = 25, k = 9.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити