Збірник самостійних та контрольних робіт - Математика 10 клас - 2018

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

ТЕМА 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Нульовий (підготовчий) варіант

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Знайдіть область визначення функції  

2. Парною чи непарною є функція у = -3 + х2?

A. Парною.

Б. Непарною.

B. Ні парною, ні непарною.

Г. Визначити неможливо.

3. Обчисліть:

 

Г. Вираз не має змісту.

4. Знайдіть значення виразу

А. 0,00002.

Б. 0,2.

В. 0,5.

Г. 0,00005.

5. Знайдіть f(4), якщо

6. Функцію задано формулою Розташуйте в порядку зростання числа

А. b, a, c.

Б. a, b, c.

В. c, a, b.

Г. a, c, b.

7. Установіть відповідність між функцією (1-4) та її областю значень (А-Д).

8. Функцію задано формулою у = хα.

1) Обчисліть показник степеня, якщо

2) Побудуйте ескіз графіка функції у = хα.

Наведіть повне розв'язання задач 9 і 10.

9. Обчисліть:

10. Знайдіть значення виразу якщо а = 20, b = 5-1.

Варіант 1

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Яке з наведених чисел не належить області визначення функції

А. 1.

Б. 0.

В. -3.

Г. -7.

2. Яка з наведених функцій є парною?

3. Яка з наведених рівностей правильна?

4. Знайдіть значення виразу

А. 0,009.

Б. 1/90.

В. 0,003.

Г. 0,3.

5. Функцію задано формулою f(x) = x-0,75. Чому дорівнює f(81)?

А. 1/27.

Б. -27.

В. 3.

Г. -9.

6. Функцію задано формулою Порівняйте f(2,8) і f(3,7).

Г. Порівняти неможливо.

7. Установіть відповідність між функцією (1-4) та її областю визначення (А-Д).

8. Функцію задано формулою у = xα.

1) Обчисліть показник степеня, якщо

2) Побудуйте ескіз графіка функції y = xα.

Наведіть повне розв'язання задач 9 і 10.

9. Обчисліть:

10. Знайдіть значення виразу якщо a = 2, b = 12,5.

Варіант 2

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Яке з наведених чисел не належить області визначення функції

А. -2.

Б. -4.

В. 0.

Г. 1.

2. Яка з наведених функцій є непарною?

3. Яка з наведених рівностей правильна?

4. Знайдіть значення виразу

А. 0,4.

Б. 0,2.

В. 0,0002.

Г. 0,0004.

5. Функцію задано формулою f(x) = x-0,75. Чому дорівнює

А. 1/8.

Б. 4.

В. -8.

Г. 8.

6. Функцію задано формулою Порівняйте f(4,6) і f(3,7).

Г. Порівняти неможливо.

7. Установіть відповідність між функцією (1-4) і її областю визначення (А-Д).

8. Функцію задано формулою y = хα.

1) Обчисліть показник степеня, якщо

2) Побудуйте ескіз графіка функції y = хα.

Наведіть повне розв'язання задач 9 і 10.

9. Обчисліть:

10. Знайдіть значення виразу якщо a = 24,5, b = 2.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити