Збірник самостійних та контрольних робіт - Математика 10 клас - 2018

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

ТЕМА 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Самостійна робота № 6. ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ

Варіант 1

У завданнях 1 і 2 виберіть правильну відповідь.

1. Яка з наведених рівностей неправильна?

2. Області визначення якої з наведених функцій не належить число

А. y = sin x.

Б. y = tg x.

В. y = cos x.

Г. y = ctg x.

3. Установіть відповідність між функцією (1-3) та її найменшим додатним періодом (А-Г).

4 (3 бала). Знайдіть множину значень функції:

1) y = 1 + sin x;

2) y = cos x - 2;

3) y = tg x + 3.

5 (4 бали). Користуючись графіком функції y = sin x, з’ясуйте:

1) при яких значеннях x, що належать проміжку [0;3π], функція набуває від’ємних значень;

2) зростає чи спадає функція y = sin x на проміжку

Варіант 2

У завданнях 1 і 2 виберіть правильну відповідь.

1. Яка з наведених рівностей правильна?

2. Області визначення якої з наведених функцій не належить число —2п?

А. y = sin x.

Б. y = tg x.

В. y = cos x.

Г. y = ctg x.

3. Установіть відповідність між функцією (1-3) та її найменшим додатним періодом (А-Г).

4 (3 бали). Знайдіть множину значень функції:

1) y = sin x - 1;

2) y = cos x + 2;

3) y = ctg x - 3.

5 (4 бали). Користуючись графіком функції y = cos x, з’ясуйте:

1) при яких значеннях x, що належать проміжку [0;2π], функція набуває від’ємних значень;

2) зростає чи спадає функція на проміжку [-п;0].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити