Збірник самостійних та контрольних робіт - Математика 10 клас - 2018

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

ТЕМА 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

Нульовий (підготовчий) варіант

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Якою залежністю пов’язані градусна й радіанна міри кутів?

2. Значення якого виразу є додатним числом?

А. sin120°.

Б. cos210°.

В. tg100°.

Г. ctg310°.

3. Яке з наведених чисел не належить області значень функцій y = sin x і y = cos x?

4. Яка з наведених формул неправильна?

5. Яка з наведених рівностей неправильна?

6. Областю визначення якої з наведених функцій є всі дійсні числа, крім x = πn, де n — будь-яке ціле число?

А. y = sin x.

Б. y = cos x.

В. y = tg x.

Г. y = ctg x.

7. Установіть відповідність між виразом (1-4) та його числовим значенням (А-Д).

8. Відомо, що

1) Знайдіть sin α.

2) Порівняйте з нулем число a = 1 + tg α.

Наведіть повне розв'язання задач 9 і 10.

9. Знайдіть значення виразу якщо

10. Знайдіть найменший додатний період функції

Варіант 1

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Яка з наведених рівностей неправильна?

2. Яка з наведених нерівностей правильна?

А. sin50° < 0.

Б. cos225° < 0.

В. tg60° < 0.

Г. ctg335° > 0.

3. Якому з наведених чисел може дорівнювати синус числа?

4. Виразіть cos(π + α) через тригонометричну функцію кута α.

А. cos α.

Б. —cos α.

В. sin α.

Г. —sin α.

5. Обчисліть:

6. Яке з наведених чисел не належить області визначення функції y = tg x?

7. Установіть відповідність між виразом (1-4) та його числовим значенням (А-Д).

8. Відомо, що

1) Знайдіть cos α.

2) Обчисліть значення виразу tg α + 1.

Наведіть повне розв'язання задач 9 і 10.

9. Обчисліть: якщо

10. Спростіть вираз

Варіант 2

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Яка з наведених рівностей неправильна?

2. Яка з наведених нерівностей правильна?

А. sin80° > 0.

Б. cos130° > 0.

В. tg210° < 0.

Г. ctg310° > 0.

3. Якому з наведених чисел не може дорівнювати косинус числа?

4. Виразіть через тригонометричну функцію кута α.

А. cos α.

Б. —cos α.

В. sin α.

Г. —sin α.

5. Обчисліть:

6. Яке з наведених чисел не належить області визначення функції у = ctg x?

7. Установіть відповідність між виразом (1-4) та його числовим значенням (А-Д).

8. Відомо, що

1) Знайдіть sin α.

2) Обчисліть значення виразу 1 + ctg α.

Наведіть повне розв'язання задач 9 і 10.

9. Обчисліть: якщо

10. Спростіть вираз

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити