Збірник самостійних та контрольних робіт - Математика 10 клас - 2018

  ПЕРЕДМОВА

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

ТЕМА 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

  Самостійна робота № 1. ЧИСЛОВІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

  Самостійна робота № 2. КОРІНЬ n-го СТЕПЕНЯ. АРИФМЕТИЧНИЙ КОРІНЬ n-го СТЕПЕНЯ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

  Самостійна робота № 3. СТЕПІНЬ ІЗ РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ. СТЕПЕНЕВІ ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

ТЕМА 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

  Самостійна робота № 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ЧИСЛОВОГО АРГУМЕНТА. РАДІАННЕ ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ

  Самостійна робота № 5. ОСНОВНІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ФУНКЦІЯМИ ОДНОГО АРГУМЕНТА. ФОРМУЛИ ЗВЕДЕННЯ

  Самостійна робота № 6. ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

  Самостійна робота № 7. ФОРМУЛИ ДОДАВАННЯ ДЛЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФОРМУЛИ ПОДВІЙНОГО АРГУМЕНТА

  Самостійна робота № 8. ПЕРЕТВОРЕННЯ СУМИ Й РІЗНИЦІ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ НА ДОБУТОК. ПЕРЕТВОРЕННЯ ДОБУТКУ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ НА СУМУ

  Самостійна робота № 9. НАЙПРОСТІШІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

ТЕМА 3. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ

  Самостійна робота № 10. ПОХІДНА ФУНКЦІЇ, ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНИЙ ТА ФІЗИЧНИЙ ЗМІСТ

  Самостійна робота № 11. ПОХІДНІ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФУНКЦІЙ. ПРАВИЛА ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ

  Самостійна робота № 12. ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4

  ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ГЕОМЕТРІЯ

ТЕМА 1. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

  Самостійна робота № 1. АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРІЇ ТА НАСЛІДКИ З НИХ

  Самостійна робота № 2. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ У ПРОСТОРІ

  Самостійна робота № 3. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМОЇ Й ПЛОЩИНИ

  Самостійна робота № 4. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПЛОЩИН

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

ТЕМА 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

  Самостійна робота № 5. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМОЇ Й ПЛОЩИНИ. ТЕОРЕМА ПРО ТРИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРИ

  Самостійна робота № 6. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПЛОЩИН

  Самостійна робота № 7. ВІДСТАНІ В ПРОСТОРІ

  Самостійна робота № 8. КУТИ В ПРОСТОРІ

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

ТЕМА 3. КООРДИНАТИ й ВЕКТОРИ

  Самостійна робота № 9. ПРЯМОКУТНІ КООРДИНАТИ В ПРОСТОРІ

  Самостійна робота № 10. ВЕКТОРИ В ПРОСТОРІ. ОПЕРАЦІЇ НАД ВЕКТОРАМИ

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

  ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВІДПОВІДІ

  АЛГЕБРА

  ГЕОМЕТРІЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити