Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

ВІД АВТОРІВ

Ця книга є складовою навчально-методичного комплекту до підручника «Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень» авторів А.Г. Мерзляка, Д.А. Номіровського, В.Б. Полонського, М.С. Якіра.

Першу частину — «Вправи» поділено на три однотипних варіанти по 344 задачі в кожному (задачі, що мають однакові номери, є однотипними). Цей матеріал насамперед призначено для складання самостійних перевірних робіт. Наявність для кожного типу задач ще двох аналогічних завдань дає також змогу використовувати цей матеріал для відпрацювання навичок розв’язування задач основних типів. На с. 4, 5 наведено таблицю тематичного розподілу вправ.

Друга частина посібника містить завдання для контрольних робіт (два варіанти). Завдання контрольних робіт позначено такими символами (де n — номер завдання): nп° — завдання, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень учнів; n — достатньому рівню; n* — високому рівню.

У посібнику відсутній розділ «Відповіді». Це зроблено для того, щоб можна було використовувати посібник як роздавальний дидактичний матеріал на контрольних і перевірних роботах.

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВПРАВ

Тема

Номери вправ

Множини. Операції над множинами

1-10

Функція та її властивості

11-32

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

33-43

Обернена функція

44-47

Метод інтервалів

48-60

Ділення многочленів. Теорема Безу

61-67

Метод математичної індукції

68-70

Степенева функція з натуральним показником

71-79

Степенева функція із цілим показником

80-87

Означення кореня n-го степеня. Функція у = у

88-103

Властивості кореня n-го степеня

104-123

Степінь з раціональним показником та його властивості

124-135

Ірраціональні рівняння

136-146

Ірраціональні нерівності

147-150

Радіанна міра кута

151-155

Тригонометричні функції числового аргументу

156-161

Знаки значень тригонометричних функцій

162-166

Періодичні функції

167-173

Властивості та графіки функцій у = sin х і у = cos x

174-181

Властивості та графіки функцій у = tg х і у = ctg x

182-188

Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

189-196

Формули додавання

197-206

Формули зведення

207-212

Формули подвійного, потрійного та половинного аргументів

213-224

Формули для перетворення суми, різниці та добутку тригонометричних функцій

225-233

Рівняння cos x = b

234-240

Рівняння sin x = b

241-247

Рівняння tg x = b і ctg x = b

248-252

Функції у = arccos х, у = arcsin х, у = arctg х і у = arcctg х

253-261

Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних

Розв’язування тригонометричних рівнянь

262-271

методом розкладання на множники. Застосування обмеженості тригонометричних функцій

272-279

Тригонометричні нерівності

280-284

Означення границі функції в точці та функції, неперервної в точці

285-287

Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції

288-291

Поняття похідної

292-300

Правила обчислення похідних

301-308

Рівняння дотичної

309-318

Ознаки зростання і спадання функції

319-325

Точки екстремуму функції

326-333

Найбільше і найменше значення функції на відрізку

334-339

Друга похідна. Поняття опуклості функції

340-342

Побудова графіків функцій

343;344Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити